Bestyrelsen
 

Sammensætning

LMS’ bestyrelse består af 7-8 medlemmer, hvoraf de fleste udpeges af forskellige musikorganisationer for 4 år ad gangen. Sammensætningen godkendes af Statens Kunstfond.


Sammensætningen af bestyrelsen ser aktuelt sådan ud:

Jens Juulsgaard Larsen
Formand. Leder af efter- og videreuddannelse på UC Syd.

Ingeborg Okkels.
Næstformand. Lyd- og musikkonsulent, Lydværk. Udpeget af ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk 2018.

Lars Thor Larsen
Lærer, ForretningsUdvalget (FU) i Musiklærerforeningen. Udpeget af
Musiklærerforeningen 2011. 1. genudpegning 2016.

Maja Joss-Børch
Bestyrelsesmedlem af Musik og Ungdom. Udpeget af Musik & Ungdom 2015.

Kim Christoffersen Dawartz
Kulturchef i Næstved Kommune. Udpeget af Kommunernes Landsforening 2007. 1. genudpegning 2014

Johan Bylling Lang
Musiker, arrangør, komponist, underviser, kapelmester og event/band manager. Udpeget af Udpeget af ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk 2018.

Pernille Gunvad
Sanger, sangskriver og producer. Udpeget af Udpeget af ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk 2018.Kommende møder
5. september 2018
8. oktober 2018
6. februar 2019
20. maj 2019