Ansøgningskriterier for musikere
 

Find musikgruppe

Sådan udvælges musikgrupperne

Det er Levende Musik i Skolens uafhængige fagudvalg, som står for udvælgelsen af de 90-110 musikgrupper, der årligt kommer på skolekoncertturné. Fagudvalget består af seks musikkyndige medlemmer – se her hvem de er.

Udvalget gennemgår og vurderer samtlige ansøgninger ud fra en række kvalitetskriterier samt anbefalinger fra Levende Musik i Skolens områdekonsulenter.
Herefter sammensætter Levende Musik i Skolen næste års turneer ud fra faktorer som geografisk dækning, genrespredning, målgruppe, økonomi og ønsker fra skolerne.

Alle ansøgere får svar senest 1. januar.

Ved vurderingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på:

  • at den kunstneriske kvalitet er i top.
  • at ansøgerne har en klar idé om, hvorfor de ønsker at spille skolekoncerter.
  • at skolekoncerten præsenterer musik, der åbner nye musikalske horisonter for eleverne. Det vil sige musik, børnene ikke møder i deres dagligdag. Derfor kan der være ensembler, der allerede nu med succes spiller for et børnepublikum, men som falder uden for de øvrige kriterier, fagudvalget finder relevante for en skolekoncertgruppe i Levende Musik i Skolens regi.
  • at musikken præsenteres med respekt for og indsigt i målgruppen og den særlige ramme, en skolekoncert udgør.
  • at musikken er i centrum.

Fagudvalget vurderer kvaliteten ud fra følgende fire punkter:

  • Musikken. Kompositorisk kvalitet og musikalsk nødvendighed. Har musikken noget på hjerte? Er den relevant i forhold til den kunstneriske oplevelse og den kulturelle dannelse og læring i skolen?
  • Fremførelsen. Ligger musikernes præstationer i den absolutte topklasse, hvilket må forventes, når der forvaltes støttemidler fra Statens Kunstfond?
  • Kommunikationen. Kommer musikken ud over scenekanten? Har musikerne fingerspidsfornemmelse i forhold til den målgruppe, de henvender sig til? Er koncerten bygget op med fornemmelse for sammenhæng, flow og dramaturgisk forløb?
  • Relevans. Passer koncertens idé til målgruppen og den skolemæssige sammenhæng?

Sammensætning af sæsonens program

Årets produktioner udvælges blandt de, der lever op til det ovenstående. Som regel er der dog mange flere gode produktioner, end der er plads til i årets samlede program.

Der kigges derfor på en række faktorer i det samlede billede, så det repræsenterer en genrebredde samt vekselvirkning mellem nye og gamle produktioner, der skal dække både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Desuden spiller økonomien ind. Da det er ressourcekrævende at producere undervisningsmaterialer, give alle grupper producenter, samt at planlægge de enkelte turnéer kan Levende Musik i Skolen kun et begrænset antal grupper på turné.
Gruppens størrelse har også betydning for økonomien, hvorfor det er begrænset, hvor mange større grupper, der kan sendes på turné. Grupper på syv eller flere medlemmer er der desværre ikke økonomi til.

Endelig tages der også mest muligt hensyn til de ønsker på specifikke grupper og genrer, som skoler og kommuner har indsendt.

Levende Musik i Skolen

Vester Alle 15
8000 Aarhus C

8619 4570
lms|lms.dk

CVR: 16350737

www.lms.dk

Se vores side på facebook

Find den rigtige medarbejder at kontakte under Sekretariat og ledelse.

SKOLE / MUSIKER

KOMMUNE

Login

Musik i Tide Kamæleon