Kvalitetsgaranti
 

Garanteret kvalitet

Som landets største koncertarrangør på skoleområdet sætter LMS – Levende Musik i Skolen en ære i at kunne garantere topprofessionelle musikere, gennemarbejdede turneplaner og tilsvarende undervisningsmateriale.

Derfor skal alle musikgrupper godkendes og udvælges af et uafhængigt, musikkyndigt fagudvalg. Musikgrupperne vælges primært ud fra deres musikalske kvalitet og formidlingsevne samt deres individuelle koncertkoncept. Se hvilke kriterier fagudvalget lægger vægt på her.

Pligt til vejledning
De musikgrupper, fagudvalget udvælger, får tilknyttet en producent, der sammen med musikgrupperne skal optimere koncerterne, så de rammer den valgte målgruppe på bedste vis.

Det gøres gennem et grundigt forarbejde med øvesessioner, prøvekoncerter og videooptagelser, som danner grundlag for sparring og dialog særligt inden, men også under turnéen.

Gennemarbejdede materialer
Derudover er det også producentens ansvar at udarbejde et undervisningsmateriale i tilknytning til hver enkelt produktion. Materialet skal følge trinmålene for de klassetrin, der skal opleve koncerten, og er ofte tværfagligt med mulighed for brug både før og efter koncerten.

Evaluering
Som en sidste kvalitetssikring beder LMS hvert år både skoler og musikere evaluere den forgangne sæsons samarbejde med LMS samt koncerternes og undervisningsmaterialernes kvalitet. De samlede evalueringsresultater offentliggøres efter skoleårets afslutning på lms.dk.

Fakta om Musik i Tide

Musik i Tide-ordningen opstod i 2007 ved amternes nedlæggelse, og bag ordningen står LMS – Levende Musik i Skolen, som har arrangeret skolekoncerter siden 1992.

Hvert skoleår er der 90-100 forskellige solister og orkestre tilknyttet ordningen, hvilket giver en genremæssig bredde uden sidestykke. Find listen med alle årets musikgrupper i menupunktet Katalog øverst på siden.

Der optræder i gennemsnit 3,5 musiker til hver koncert, og der afholdes godt 2000-2300 koncerter.