LMS Skolekoncerter
 

Professionel musik til alle børn

Vil I give jeres elever uforglemmelige musikalske oplevelser og ny indsigt i et bredt spektrum af genrer, instrumenter og kulturer? Og vil I løfte det musik-faglige niveau på skolen og give jeres lærere ny inspiration? Så er LMS Skolekoncerter noget for jer.

Landsdækkende musikmission
I korte træk er LMS Skolekoncerter en ordning, hvor en kommune med alle sine skoler indgår samarbejde med Levende Musik i Skolen – i daglig tale LMS.
Levende Musik i Skolen sikrer så, at samtlige af kommunens skoleelever fra 0. til 9. klasse årligt oplever mindst én koncert af høj kvalitet med nogle af landets bedste musikere.

Ordningen er i dag udbredt til 55 kommuner, og Levende Musik i Skolen arbejder sammen med Statens Kunstfond målrettet for, at koncertordningen på sigt kan tilbydes alle skoler.

Læring med lydside
Skolekoncerterne er altid målrettet enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, medmindre andet er aftalt med både skole og musikere.

Levende Musik i Skolen garanterer, at musikerne har et højt, professionelt niveau og har fået sparring fra en erfaren producent, der er uddannet inden for både musik og undervisning og derfor kan hjælpe gruppen med at optimere deres optræden for børnene i de specifikke aldersgrupper.

Udover kvalitetssikrede koncerter leverer LMS også et undervisningsmateriale, der knytter sig til koncerten og er tilpasset trinmålene for de pågældende klassetrin. Undervisningsmaterialet sikrer, at eleverne er godt rustet til koncerten, og at de både får en kunstnerisk og faglig oplevelse. Læs mere om undervisningsmaterialerne her.

Klappet og klart
For skolerne er LMS Skolekoncerter lette at gå til. Administrativt er der et minimum af arbejde, idet Levende Musik i Skolen arrangerer og ordner alt omkring musikernes overnatning, turnéplaner, transport, formidling af materialer.

Skolen skal stille med en kontaktperson, som kan fungere som bindeled mellemskolen og Levende Musik i Skolen. Kontaktpersonen bliver automatisk en del af et større netværk og kan på den måde være med til at styrke skolens samarbejde med andre skoler og får indflydelse på selve ordningen, og på hvilke musikgrupper skolen får ud. I kan læse mere om kontaktpersonens opgaver og privilegier her.

Under halv pris
Levende Musik i Skolen betaler gennem støtte fra finansloven og Statens Kunstfond over halvdelen af udgifterne til LMS Skolekoncerter, så det for kommunerne i 2019-20 koster 33 kroner plus moms pr. barn at være med i ordningen. Hvilken kasse pengene kommer fra – skolens, musikskolens eller kommunens – blander Levende Musik i Skolen sig ikke i, så det skal I som skole selv afklare med jeres kommune.

Interesseret?
Er I som skole interesseret i LMS Skolekoncerter, kan I henvende jer til kommunen eller til Levende Musik i Skolen for at høre om jeres muligheder for at komme med i ordningen.
Normalt dækker LMS Skolekoncertorgningen alle kommunens børn fra 0. til 9. klasse. Ønsker I som skole at deltage, uden at resten af kommunen er med, eller vil I gerne købe en enkelt koncert, kan I kontakte Levende Musik i Skolen angående en særaftale – lms|lms.dk
eller 8619 4570.

SKOLE / MUSIKER

KOMMUNE

Login

Musik i Tide Kamæleon

LMS Skolekoncerter

Levende Musik i Skolen har over 25 års erfaring og afholder hvert år mere end 2000-2500 skolekoncerter for i alt omkring 250.000 børn.

Hvert år har vi mellem 90 og 110 solister og orkestre tilknyttet ordningen, hvilket giver en genremæssig bredde uden sidestykke.

I snit er der 3,5 musiker til hver koncert, men LMS tager sig af ekstra lønninger og transportudgifter til de store grupper, så skolens pris altid er den samme.

Indgår en kommune en flerårig samarbejdsaftale med Levende Musik i Skolen om LMS Skolekoncerter, tilbyder LMS udover skolekoncerterne forskellige særlige tilbud, herunder gratis deltagelse ved den årlige LMS Musikfestival/Showcase.