Musik i Tide - skolekoncerter
 

Professionel musik til alle børn

Vil I give jeres elever uforglemmelige musikalske oplevelser og ny indsigt i et bredt spektrum af genrer, instrumenter og kulturer? Og vil I løfte det musik-faglige niveau på skolen og give jeres lærere ny inspiration? Så er Musik i Tide noget for jer.

Landsdækkende musikmission
I korte træk er Musik i Tide en ordning, hvor en kommune med alle sine skoler indgår samarbejde med LMS – Levende Musik i Skolen, der så sikrer, at samtlige af kommunens skoleelever fra 0. til 9. klasse årligt oplever mindst én koncert af høj kvalitet med nogle af landets bedste musikere.

Ordningen er i dag udbredt til 55 kommuner, og LMS arbejder målrettet for, at koncertordningen på sigt kan tilbydes alle skoler.

Læring med lydside
Skolekoncerterne er altid målrettet enten indskoling, mellemtrin eller udskoling, medmindre andet er aftalt med både skole og musikere.

LMS garanterer, at musikerne har et højt, professionelt niveau og har fået sparring fra en erfaren producent, der er uddannet inden for både musik og undervisning og derfor kan hjælpe gruppen med at optimere deres optræden for børnene i de specifikke aldersgrupper.

Udover kvalitetssikrede koncerter leverer LMS også et undervisningsmateriale, der knytter sig til koncerten og er tilpasset trinmålene for de pågældende klassetrin. Undervisningsmaterialet sikrer, at eleverne er godt rustet til koncerten, og at de både får en kunstnerisk og faglig oplevelse. Læs mere om undervisningsmaterialerne her.

Klappet og klart
For skolerne er Musik i Tide en let ordning at gå til. Administrativt er der et minimum af arbejde, idet LMS arrangerer og ordner alt omkring musikernes overnatning, turnéplaner, transport, formidling af materialer.

Skolen skal stille med en kontaktperson, som kan fungere som bindeled mellem LMS og skolen. Kontaktpersonen bliver automatisk en del af et større netværk og kan på den måde være med til at styrke skolens samarbejde med andre skoler og får indflydelse på selve ordningen, og på hvilke musikgrupper skolen får ud. I kan læse mere om kontaktpersonens opgaver og privilegier her.

Under halv pris
LMS betaler gennem støtte fra finansloven og Statens Kunstråd over halvdelen af udgifterne til Musik i Tide, så det for kommunerne i 2016-17 koster 32 kroner plus moms pr. barn at være med i ordningen. Hvilken kasse pengene kommer fra – skolens, musikskolens eller kommunens – blander LMS sig ikke i, så det skal I som skole selv afklare med jeres kommune.

Interesseret?
Er I som skole interesseret i Musik i Tide-ordningen, kan I henvende jer til kommunen eller til LMS for at høre om jeres muligheder for at komme med i ordningen.
Normalt dækker Musik i Tide alle kommunens børn fra 0. til 9. klasse. Ønsker I som skole at deltage, uden at resten af kommunen er med, eller vil I gerne købe en enkelt koncert, kan I kontakte LMS angående en særaftale – lms|lms.dk
eller 8619 4570.

SKOLE / MUSIKER

KOMMUNE

Login

Musik i Tide Kamæleon

Musik i Tide

LMS har over 20 års erfaring og afholder hvert år mere end 2000 skolekoncerter for i alt omkring 240.000 børn.

Hvert år har vi mellem 90 og 100 solister og orkestre tilknyttet ordningen, hvilket giver en genremæssig bredde uden sidestykke.

I snit er der 3,5 musiker til hver koncert, men LMS tager sig af ekstra lønninger og transportudgifter til de store grupper, så skolens pris altid er den samme.

Indgår en kommune samarbejdsaftale med LMS om Musik i Tide, tilbyder LMS udover skolekoncerterne forskellige særlige tilbud, herunder gratis deltagelse ved den årlige Musik i Tide Festival/Showcase.