Nordisk Netværk for Skolekoncerter
 

NNS - Nordisk Netværk for Skolekoncerter

NNS - Nordisk Netværk for Skolekoncerter blev oprettet i 1998 og består udover LMS af søsterorganisationer fra Finland (Konserttikeskus), Island (List Fyrir Alle), Norge (Rikskonsertene) og Sverige (Jeunesses Musicales Sverige).

Netværket har til formål at fremme udveksling af erfaringer, ideer, programmer og musikere, ligesom fælles kompetenceudvikling står højt på dagsordenen. Et eksempel på det sidste er konceptet producentforum, som NNS har udviklet for at kvalificere og inspirere producenter gennem aktiv deltagelse i og refleksion over konkrete produktionsforløb.

Hvert år foregår der desuden udveksling af musikere og produktioner: LMS har hver sæson nordiske produktioner på programmet og sender regelmæssigt danske produktioner til skolekoncert festivaler i de øvrige NNS lande, og endelig hjælper LMS danske produktioner med kontakter, der kan føre til turneer i udlandet.

NNS samarbejdet har gennem de sidste godt femten år medvirket til stadig voksende kvalitet og udvikling på skolekoncertområdet. Selvom skolekoncertordningerne i de enkelte nordiske lande ikke er ens, bygger de alle på et princip om, at børn skal tilbydes musikoplevelser af høj kvalitet i skoletiden, og ”The Nordic Model” for skolekoncerter er efterhånden blevet både kendt og respekteret som en forgangsmodel ude omkring i verden.

Udveksling af produktioner

Som eksempler på danske produktioner, der har turneret eller spillet i andre nordiske lande kan nævnes Heartbeat, Jorge Cordero & Son Clasico, Moussa Diallo Trio, Phønix, Postyr Projekt, Svøbsk, Thomas Sandberg, We Go.