Nyheder
Sæson 2018-19
 

Nye vilkår for musikere

Fra sommeren 2019 træder der nye vilkår og tariffer i kraft for musikere, som turnerer for Levende Musik i Skolen.

I marts 2017 udløb overenskomsten med Levende Musik i Skolen og Dansk Musiker Forbund. Allerede fra starten på det år var der forhandlinger om en ny aftale, noget Levende Musik i Skolen har vægtet højt, da det er vigtigt med et godt samarbejde med musikerne.
I første omgang endte man med at lave en mundtlig forlængelse af aftalen frem til sommeren 2018.
Levende Musik i Skolen står imidlertid nu i en situation, hvor manglen på rene linjer er uholdbar. Vi har derfor forsøgt at presse på, så der kunne komme en afklaring inden deadline for musikeransøgninger til sæson 2019-2020.
Det har desværre ikke været muligt at nå til enighed trods gode møder med DMF, og det har Levende Musik i Skolen taget til efterretning og er derfor nu nødt til selv at melde de nye vilkår ud for 2019 og frem.

Ændringerne i musikernes vilkår følger generelt de retningslinjer der er i det offentlige, og skal ses i lyset af to ting. For det første bygger de foregående aftaler på en historik, der stammer fra 80'erne og 90'erne, hvor forholdene for skolekoncerter var helt anderledes. For det andet og nok så vigtigt, har Levende Musik i Skolen i sin nye rammeaftale med Statens Kunstfond fået til opgave at sikre alle børn i hele landet et årligt møde med det professionelle musikliv senest i år 2021. Et flot mål og en markant aktivitetsforøgelse, med det men, at der ikke følger flere penge med. Det er derfor ikke bare musikernes vilkår, der bliver set efter i sømmene, men hele organisationens arbejde. Og hver en krone der spares går selvfølgelig tilbage til musikerne og børnene i kraft af flere koncerter.

Det er vigtigt, at musikere, som er interesserede i at spille for Levende Musik i Skolen i sæson 2019-2020 orienterer sig i de nye vilkår, så man ved, hvad man med en ansøgning til Levende Musik i Skolen siger ja til.

Læs og hør mere nederst på siden her:
lms.dk/skemaer« Tilbage