Økonomi og priser
 

Økonomi og priser

LMS - Levende Musik i Skolen er en nonprofit institution, der er støttet af Statens Kunstråd og finansloven. Samtlige støttekroner plus de penge, kommuner og institutioner betaler, bliver brugt til at udvikle, arrangere og afholde koncerter for danske skolebørn.

I år modtager LMS 13,9 millioner kroner i støtte. De penge dækker al administration, forskellige projekter, udviklingsarbejde og arrangementer samt over halvdelen af skolekoncert-ordningen Musik i Tide.

Musik i Tide - skolekoncerter
I skoleåret 2017-18 koster det 32,5 kroner plus moms pr. elev for en kommune at være med i skolekoncert-ordningen Musik i Tide. Som udgangspunkt er alle kommunens børn fra 0. til 9. klasse med i ordningen.

Afregning af KODA-afgifter i forbindelse med skolekoncerterne påhviler kommunen/skolen, men de fleste skoler i Danmark har allerede en fast KODA-aftale, der omfatter skolekoncerter.

Kommunens pris dækker under halvdelen af, hvad koncerten reelt koster - resten dækker LMS gennem sine statslige tilskud.

Hvordan udgiften til ordningen bliver fordelt mellem skoler og kommune, blander LMS sig ikke i, og blandt de 53 kommuner, som lige nu er med i Musik i Tide, findes mange former for udgiftsfordeling.

Nogle steder tages pengene direkte fra skolernes pengekasse, nogle steder fra den kommunale kulturkasse, og andre steder deler skoler og kommunen udgiften på forskellig vis.

I kan læse mere om, hvad Musik i Tide-ordningen går ud på og de mange fordele og gratis tilbud, der følger med den under punktet Skolekoncerter.

Levende Musik i Skolen

Vester Alle 15
8000 Aarhus C

8619 4570
lms|lms.dk

CVR: 16350737

www.lms.dk

Se vores side på facebook

Find den rigtige medarbejder at kontakte under Sekretariat og ledelse.

Løssalg

Skulle der være kommuner eller skoler, som ikke er med i Musik i Tide, men som ønsker at købe en eller flere skolekoncerter, vil LMS forsøge at gøre det muligt i forhold til gruppernes turnéplaner.

I skoleåret 2018-19 koster en løssalgskoncert 4700 kr. plus moms.
KODA-afgifter ved arrangementet påhviler skolen.