Levende Musik i Skolen
Nationalt kompetencecenter for børn og unges møde med den levende, professionelle musik
 

LMS kort

LMS er et nationalt kompetencecenter, der arbejder i et krydsfelt mellem kunst og læring. Med skolekoncerten ønsker vi at sikre musikalsk mangfoldighed, kvalitet og relevans, samt skabe et levende møde, der kan åbne, samle, danne, lære, inspirere og udvikle.

Med undervisningsmateriale i bred forstand ønsker vi at tilgodese læringsdimensionen.

LMS producerer selv koncertturneer og koordinerer med andre statsstøttede aktører. Det er en ny rolle for LMS fremover at have ansvar for kvalitet og kvantitet, som sikrer et samlet tilbud af høj kvalitet til grundskoler i hele landet.

Som nationalt kompetencecenter er det vigtigt for LMS at have et åbent vindue mod omverdenen. Derfor udvikler vi vores tilbud i tæt samarbejde med skolen, og trækker i vores udviklingsarbejde på vores store nationale og internationale netværk. Altid med det sigte, løbende at kvalificere vores koncerttilbud.

Som nationalt kompetencecenter vil LMS være kendt for at have kvalitet i alle led. Fordi vi ved, at verden er uforudsigelig, findes der ingen endelige svar og løsninger, derfor ser vi i LMS udvikling af vores koncerttilbud som en on-going proces.


LMS blev oprettet som selvejende institution i 1992 på initiativ af Statens Musikråd og en række musikorganisationer. Institutionen drives på basis af statslige tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Legatudvalg for Musik.

Frem til 2007 var LMS især en udviklingsorganisation, der supplerede og koordinerede amternes skolekoncertvirksomhed. Siden amterne blev nedlagt i 2007, har LMS haft ansvar for at levere skolekoncerter til hele landet.

LMS har siden 2011 fungeret som nationalt kompetencecenter for koncerter for børn og har pr. 1. januar 2014 indgået en 4-årig aftale med Statens Kunstfond – se den her:

Aftale med Statens Kunstråd for 2018-21

Klik her for at hente LMS' vedtægter fra 2018.

Læs årsberetning og årsregnskab for 2017 her

Find mere viden om LMS i menuen til venstre.

Levende Musik i Skolen

Vester Alle 15
8000 Aarhus C

8619 4570
lms|lms.dk

CVR: 16350737

www.lms.dk

Se vores side på facebook

Find den rigtige medarbejder at kontakte under Sekretariat og ledelse.