Praktiske forhold
 

Find musikgruppe

Praktiske forhold A-Z

 • Anlæg

  Grupper medbringer selv lyd- og lysanlæg samt andet udstyr på turnéen.

 • Diæter

  Find skemaet under menupunktet Skemaer.

 • Evaluering

  For konstant at kunne levere et bedre produkt for alle parter beder LMS musikere og skoler om at evaluere hver koncert. Evalueringsskemaerne kan I se, når I er logget ind. De dukker op i jeres online turnéplan hver gang, I har spillet en koncert. Samme sted vil I også kunne se skolernes evalueringer af jeres koncerter.

 • Flytning af koncerter

  Flytning af koncerter medfører både ekstraarbejde og utilfredshed for alle parter. Derfor bedes I tjekke grundigt op på de uger, I giver os, så der kun flyttes koncerter i nødstilfælde. Aftaler I flytning direkte med skolen skal LMS orienteres uanset om det drejer sig om fem minutter eller fire uger, så koncerten registreres korrekt på hjemmesiden og i vores system.

 • Forplejning

  Musikgruppen kan ikke forvente forplejning på skolen udover kaffe/te og vand.

 • Honorering

  Se overenskomst mellem DMF og LMS under menupunktet Skemaer.

 • Instrumenter

  I skal selv medbringe instrumenter til koncerten, men kan få hjælp til at bære ind og stille op af pedeller/eleverne på skolerne – det aftales med skolens kontaktperson eller KulturCrew, som kontakter jer i god tid før koncerten.

 • Koda

  Det er skolerne, der afregner Koda, og det er derfor de enkelte skoler, I skal angive ved indberetning til Koda.

 • Koncerter

  LMS afvikler omkring 2000-2300 koncerter hver sæson. Hvor mange koncerter den enkelte musikgruppe får, vil blandt andet afhænge af efterspørgslen fra skolerne. Antal koncerter ligger først fast, når turnéplanlægningen er endelig færdig i juni. Nye musikgrupper spiller fortrinsvis i efteråret. Det samme gælder de musikgrupper, der spiller for udskolingen. Som udgangspunkt afvikles der to koncerter pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Der kan forekomme dage med tre koncerter. I planlægningen tages højde for skolernes ringetider og gruppens opstillings- og nedtagningstid. Normalt skal opstilling kunne ske på højst en time.

 • Kontaktperson

  Musikgruppens kontaktperson fungerer som kontakt til både LMS, skoler og eventuelle pressehenvendelser. Vedkommendes telefonnummer og mailadresse vil derfor fremgå af undervisningsmateriale, hjemmeside og eventuelle pressemeddelelser. Det er kontaktpersonens ansvar, at der bliver taget kontakt til alle skoler før turnéen, at eventuelle rettelser bliver meldt til LMS, at der er styr på alle bookinger osv.

 • Lyd og lys

  Se anlæg.

 • Målgruppe

  Allerede ved ansøgningen skal musikgrupperne anføre, hvilke alderstrin koncertproduktionen er rettet mod. Da nogle mindre skoler ønsker en koncert for enten 0.-6. klasse, 3.-9. klasse eller hele skolen, bedes I oplyse, om I kan spille for et bredere publikum. Hvis I skal spille koncert for en bredere målgruppe end den, undervisningsmaterialet er lavet til, vil skolerne være informeret om, at lærerne selv skal differentiere materialet.

 • Overenskomst

  Find overenskomsten med de gældende tariffer under menupunktet Skemaer.

 • Overnatning

  LMS booker gerne overnatning, hvis det bliver nødvendigt til turnéen. Det er altid minimum tre-stjernet hotel/bed and breakfast/sommerhus. Typen af overnatningsmulighed aftales med LMS. LMS dækker udgifter til overnatning – betaler I selv, skal LMS kontaktes, inden I booker værelserne for at afklare, om prisen er acceptabel. Har I haft en særlig god eller særlig dårlig oplevelse i forbindelse med et overnatningssted på jeres turné, hører vi gerne om det, så vi kan være opmærksomme på det, næste gang vi skal booke i området.

 • Presse

  For at skabe mere fokus på skolekoncerterne sender LMS løbende pressemeddelelser ud om koncerter rundt om i landet. Har I en god historie eller planer om et særligt tiltag, hører vi gerne om det. Kontakt informationsmedarbejder Karen Lund på presse|lms.dk / 8619 4570.

 • Producent

  Alle produktioner, som spiller i LMS-regi, får tilknyttet en producent, der fungerer som sparringspartner. Musikgruppen vil blive kontaktet i januar med henblik på at få lavet en produktionsplan med aftaler omkring samarbejdet, deadline for tekster til materialer, prøver før turnéstart med videre. For nye grupper gælder det, at producenten allerede før turnéstart deltager i en til to prøver, hvoraf den ene kan være med publikum inden for målgruppen. Efter prøverne diskuteres produktionen igennem, og producenten kommer med vejledning til, hvordan koncerten kan optimeres i forhold til målgruppen. Desuden optages en af prøverne eller en af de første koncerter på turnéen på video. Producenten er også samarbejdspartner i forhold til undervisningsmaterialet. Find producenternes kontaktoplysninger under menupunktet Om LMS - Kontakt.

 • Publikum

  LMS kalkulerer med 120 elever plus/minus én klasse pr. koncert. Hvis der i enkelte tilfælde vil være større koncerter, sker det efter aftale mellem skole, LMS og musikgruppe.

 • Scene

  Ikke alle skoler kan tilbyde scener, så dette kan ikke være et krav fra jeres side. Hvis I derimod insisterer på at stå på gulvet, have publikum siddende på stole eller på gulvet eller andet, er det vigtigt, at dette fremgår af jeres præsentationsark, og at det gentages, når I laver nærmere aftaler med skolens kontaktperson.

 • Transport

  I skal selv kunne transportere jer og jeres anlæg og instrumenter rundt i landet, hvilket betyder, at I skal have bil eller som minimum kørekort. LMS skal kontaktes i forbindelse med leje af bil - ved leje af bil skal chaufføren have haft kørekort i over 12 måneder. Transportudgifterne dækker LMS i henhold til overenskomsten - du finder godtgørelsesskemaet under menupunktet Skemaer. Musikere bosat i udlandet skal være opmærksomme på, at LMS kun dækker transport i Danmark - transport til og fra landet er altså for egen regning.

 • Turnéperiode

  Turnéperioden for skolekoncerter er som hovedregel fra 15/9-31/5 minus helligdage og ferieuger, der kan variere kommunerne imellem. Det er ikke muligt at afholde koncerter fredag i uge 41 og hele uge 42.

 • Undervisningsmateriale

  Undervisningsmateriale til skolerne laves i et samarbejde mellem musikgruppe og producent. Hvor meget I som musikgruppe skal bidrage med aftales med LMS-producenten. Indhold, længde og form kan variere meget, ligesom det ofte er flere forskellige fag, materialet er rettet mod. LMS er ansvarlig for redigering og formidling af materialet til skolerne. Det færdige materiale må kun benyttes i forbindelse med LMS-turnéen.

 • Vilkår

  Efter en musikgruppe er udvalgt til en LMS-turné, aftales musikgruppens tekniske krav, og der udarbejdes en produktionsplan for levering af billedmateriale, lydeksempler, undervisningsmateriale, prøver med sparring, prøvekoncert og turnéuger. Endelige og bindende turnéplaner udarbejdes i maj måned. Som gruppe skal I være indstillet på at spille i hele landet og arbejde sammen med den producent, I får tilknyttet til at give sparring og lave undervisningsmateriale. Desuden skal I have bil/kørekort, instrumenter, lydanlæg og leve op til de øvrige kriterier, fagudvalget lægger vægt på ved udvælgelsen. Læs mere om dem under menupunktet Ansøgning - Kriterier.

Levende Musik i Skolen

Vester Alle 15
8000 Aarhus C

8619 4570
lms|lms.dk

CVR: 16350737

www.lms.dk

Se vores side på facebook

Find den rigtige medarbejder at kontakte under Sekretariat og ledelse.

SKOLE / MUSIKER

KOMMUNE

Login

Musik i Tide Kamæleon