Løn og skemaer
 

Find musikgruppe

Løn

LMS har sammenfattet nogle enkle forklaringer på, hvordan du nemt sørger for at få udbetalt korrekt løn og godtgørelser. Se punkterne herunder og hent de relevante skemaer længere nede på siden.

Sådan gør du, hvis

 • A - Du har ønsket løn via lønbureau / A-indkomst


  Læs kontrakten godt igennem - tjek at der fremkommer alle oplysninger vedrørende udbetalinger.

  Udfyld alle felter i diætskema – findes her på siden med titlen "Skema til rejsegodtgørelse".

  Udfyld alle felter i kørselsskema – findes her på siden med titlen "Skema til kørselsgodtgørelse".

  Send diætskema og kørselsskema til lms@lms.dk.

  Sørg for at regninger og kvitteringer for relevante udlæg er også sendes til lms@lms.dk (eks. Brobizz, brokvittering, færgebillet, diesel/benzin ved leje af bil via LMS)

 • B - Du sender en faktura


  Læs kontrakten godt igennem - tjek at der fremkommer alle oplysninger vedrørende udbetalinger.

  Indsend faktura med mail til lms@lms.dk med følgende oplysninger: Fakturanr, firmanavn, adresse, musikgruppenavn, spilleperiode, bankoplysninger, cvr.nr, betalingsbetingelser, navn på musiker, er det Kamæleonkoncert eller skolekoncert

  Udfyld diætskema – findes her på siden med titlen "Skema til rejsegodtgørelse".

  Udfyld kørselsskema – findes her på siden med titlen "Skema til kørselsgodtgørelse".

  Vedhæft diætskema og kørselsskema samt kvitteringer fra bro, færge mv sammen med min faktura.

 • C - Du kører i egen bil


  Tjek i kontrakten, at der angivet antal biler, der køres i.

  Udfyld kørselsskema – findes her på siden med titlen "Skema til rejsegodtgørelse".

  I skemaet skal der være udfyldt fra adresse til adresse, derfor kan det være en god idé at downloade skemaet inden turne og udfylde løbende.

  Send skemaet til lms@lms.dk

 • D - LMS står for billejen


  Husk at notere hvad kilometertæller står på, når I modtager bilen samt ved aflevering.

  Husk at gå bilen igennem for evt. skader på køretøjet og informere medarbejderen om dette, så det bliver ført i deres system, før I forlader stationen.

  Husk at fylde brændstof på ved en tankstation FØR I afleverer bilen igen.

  Husk der er selvrisiko på. Det er jer selv, der dækker denne, hvis der sker skade.

  Husk at orkester selv skal betale for P-bøde, fartbøde, skader, ekstra km og andet ud over billejen.

 • E - Transport til/fra udland


  Musikere bosat i udlandet skal være opmærksomme på, at LMS kun dækker udgifter til transport i Danmark.

Skemaer

Her kan du downloade den nyeste overenskomst og de opdaterede skemaer til godtgørelser.

Skema til rejsegodtgørelse (diæter) 2017
Skema til rejsegodtgørelse (diæter) 2018

Skema til kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) 2017
Skema til kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) 2018

Overenskomst
LMS har overenskomst med DMF, hvoraf tariffer og yderligere vilkår fremgår. Overenskomsten er forlænget, så den gælder til og med 30/6-2018.

Overenskomst 2015-17. PDF

Honorarsatser gældende fra 1. april 2017.xlsx

Vær opmærksom på, at LMS efter aftale med DMF fra 2014 skal opfylde myndighedernes krav om at indbetale feriepenge til Feriekonto for de musikere, der betaler A-skat. Feriepengene bliver derfor ikke udbetalt sammen med lønnen fremover.
For musikere og ensembler, som fremsender faktura, vil det fortsat være bruttohonoraret, der kommer til udbetaling.

Evalueringsskema

Som noget nyt skal I udfylde en elektronisk evaluering efter hver koncert.
Det går hurtigt og let - skemaerne dukker op i jeres elektroniske turnéplan, som I finder ved at logge ind.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet åbnes for indtastning 1. september til 1. november.
Nærmere information om det under punktet Ansøgning.

SKOLE / MUSIKER

KOMMUNE

Login

Musik i Tide Kamæleon