Skolekoncerter
 

Materialer til undervisningen

Koncertoplevelsen er noget helt for sig selv, men hvorfor ikke bruge begejstringen til at åbne for læringsforløb, der både kan forlænge oplevelsen og knytte an til Fælles Mål?

LMS udarbejder til hver turné et materiale, som skolen gratis kan downloade. Forrest i hvert materiale fremgår det, hvilke Fælles Mål, de dækker.

Eksempler på undervisningsmaterialer:

Six City Stompers - indskolingen
Hudna - mellemtrinnet
Aphyxion - udskolingen

LMS har de senere år lavet flere materialer, hvor en stor del af indholdet er udviklet til brug på smartphones, hvilket blandt er tilfældet med Aphyxion-materialet her ovenfor.

Musik i Tide - skolekoncerterMusik i Tide-ordningen går i korte træk ud på at give alle kommunens skolebørn mindst én kvalitetssikret koncert om året med tilhørende undervisningsmateriale, der er rettet til efter trinmålene for netop de årgange, der skal se koncerten.

LMS' mål er, at alle skolebørn uanset geografi og opvækstbetingelser skal kunne møde eksempler på levende musik af høj kvalitet.

Smittende højt niveau
Ved at være med i Musik i Tide sikrer kommunen sine yngste generationer et øjen- og øreåbnende møde med Danmarks professionelle musikliv. Gennem livekoncerterne vil børnene møde genrer, de ikke er vant til fra radioen eller egen musiksamling.

I tilknytning til skolekoncerterne udsendes et tværfagligt undervisningsmateriale, og koncerterne bliver på den måde en anderledes indfaldsvinkel til konkret læring og kan være med til at inspirere lærerne og hæve det faglige niveau i musikundervisningen.

Én pris
Ordningen er støttet af Statens Kunstfond og finansloven, hvilket betyder, at over halvdelen af den reelle udgift allerede er betalt. Det er muligt at skrive 3-årig kontrakt med LMS, hvilket sikrer kommunen, at elevprisen er fastlåst i de 3 år. Find yderligere information om de økonomiske vilkår under menupunktet Økonomi.

Mange fordele
Som Musik i Tide-kommune får I én koncert med tilhørende undervisningsmateriale pr. 120 elever. Går det ikke helt op med elevtal og årgange, runder LMS altid koncertantallet op.

Derudover tilbyder LMS kommuner med 3-årige kontrakter ekstra tilbud som workshops og opstart af KulturCrew. Andre tilbud kan være familiekoncerter, særlige koncerter i forbindelse med Spil Dansk Dagen samt deltagelse ved den årlige Musik i Tide Festival/Showcase.

Yderligere bliver alle Musik i Tide-kommuner en del af et omfattende netværk, der giver inspiration og indflydelse på ordningen.

Færdigt koncept
Administrativt er der et minimum af arbejde for skoler og kommuner ved at være med i ordningen, idet LMS tager sig af musikhonorering, overnatning, turnéplan, transport, fremsending af materialer med videre.

Musik i Tide-kommunerne betaler en fast elevpris, uanset hvor mange medlemmer, der er i musikgruppen, og hvor de kommer fra i landet. Opstår der ekstra løn- og transportudgifter, dækkes de af LMS.

Kontakt LMS
Med godt 20 års erfaring er LMS en samarbejdspartner, som kan tilbyde kommunen et gennemprøvet koncept, der kan udvikles og tilpasses efter behov og økonomi. Er I interesserede i mere information, kan LMS kontaktes på lms|lms.dk eller telefon 8619 4570.

Fakta om Musik i Tide

Musik i Tide-ordningen opstod i 2007 ved amternes nedlæggelse, og bag ordningen står LMS – Levende Musik i Skolen, som har arrangeret skolekoncerter siden 1992.

Hvert skoleår er der 90-100 forskellige solister og orkestre tilknyttet ordningen, hvilket giver en genremæssig bredde uden sidestykke. Find listen med alle årets musikgrupper i menupunktet Katalog øverst på siden.

Der optræder i gennemsnit 3,5 musiker til hver koncert, og der afholdes godt 2000-2300 koncerter.

Løssalg

Skulle der være kommuner eller skoler, som ikke er med i Musik i Tide, men som ønsker at købe en eller flere skolekoncerter, vil LMS forsøge at gøre det muligt i forhold til gruppernes turnéplaner.

I skoleåret 2018-19 koster en løssalgskoncert 4700 kr. plus moms.
KODA-afgifter ved arrangementet påhviler skolen.

Levende Musik i Skolen

Vester Alle 15
8000 Aarhus C

8619 4570
lms|lms.dk

CVR: 16350737

www.lms.dk

Se vores side på facebook

Find den rigtige medarbejder at kontakte under Sekretariat og ledelse.