Undervisningsmaterialer
 

Materialer til undervisningen

Koncertoplevelsen er noget helt for sig selv, men hvorfor ikke bruge begejstringen til at åbne for læringsforløb, der både kan forlænge oplevelsen og knytte an til Fælles Mål?

Levende Musik i Skolen udarbejder til hver turné et materiale, som skolen gratis kan downloade. Forrest i hvert materiale fremgår det, hvilke Fælles Mål, de dækker.

Eksempler på undervisningsmaterialer:

Six City Stompers - indskolingen
Hudna - mellemtrinnet
Aphyxion - udskolingen

Levende Musik i Skolen har de senere år lavet flere materialer, hvor en stor del af indholdet er udviklet til brug på smartphones, hvilket blandt er tilfældet med Aphyxion-materialet her ovenfor.

Brug koncerterne i undervisningen

LMS Skolekoncerter er mere end bare kvalitetsunderholdning. Koncerterne er også en måde at hæve skolens musikfaglige niveau, at åbne børnene for nye genrer og koncertformer og give dem andre veje ind i de boglige fag.

Målrettet og tværfagligt
For at underbygge de værdier, udvikler Levende Musik i Skolen til hver koncertproduktion et undervisningsmateriale med oplæg til konkrete undervisningsforløb på netop det alderstrin, koncerten er rettet mod. Materialet kan bruges enten før eller efter koncerten, er ofte tværfagligt og følger trinmålene for de fag, der inddrages i forhold til det klassetrin, der skal til koncert.

Undervisningsmaterialet udvikles i samarbejde mellem musikere og LMS’ producenter, som følger gruppen tæt og derfor ved, hvilke emner, der er oplagte til undervisning. Producenterne er uddannet inden for både musik, pædagogik og undervisning, og deres faglige kompetencer vedligeholdes løbende gennem netværk og kurser. Du kan se, hvem de er, her.

Praktisk
Rent praktisk kan skolens kontaktperson downloade materialet i maj måned, hvor det kan deles rundt til de forskellige faglærere, der så kan nå at flette det ind i deres undervisningsplaner. Undervisningsmaterialerne kan altid findes i skolens koncertplan ved at logge ind i den sorte loginboks, som ses i højre spalte, men kan også hentes uden login fra Kataloget.

Materialet består af en række inspirationsark til lærerne samt forskellige ark til brug direkte i undervisningen. Udover undervisningsmaterialet vil der til de fleste musikgrupper også være en række lydeksempler, som kan downloades fra gruppens præsentationsside på LMS. Find gruppen ved at klikke på menupunktet "Katalog" og søge på gruppens navn.
Lydeksemplerne hjælper eleverne til at genkende musikken og kan bruges til at øve sig, så de kan synge med undervejs i koncerten. Hører der ikke musik med materialet, fremgår det af materialet.

Brug det
Generelt anbefaler Levende Musik i Skolen på det kraftigste, at undervisningsmaterialet og musikeksemplerne benyttes. På den måde får skolen det optimale ud af LMS Skolekoncerter, og børnene bliver forberedt til mødet med den levende musik, de fremmedartede genrer og de professionelle musikere.

SKOLE / MUSIKER

KOMMUNE

Login

Musik i Tide Kamæleon