12. maj 2023

Godt nyt: Ekstrabevilling til elevinddragelse ved skolekoncerter

LMS får stor anerkendelse i den netop offentliggjorte Musikhandlingsplan, hvor der afsættes 10 mio fordelt over fire år til at arbejde med at inddrage børn og unge i den skabende proces ved LMS Skolekoncerter.

Folketingets partier minus Liberal Alliance har i dag præsenteret den længe ventede Musikhandlingsplan. Planen kanaliserer i alt 224,7 mio. kroner ud i musiklivet. Det er 66 mio. kr. mere end den tidligere handlingsplan. Midlerne er i høj grad øremærket landets hårdt prøvede spillesteder gennem honorarstøtte, ekstrabevilling til regionale spillesteder og transportstøtte.

Talentudviklingen er også tilgodeset, og her kommer LMS ind i billedet med en bevilling på 10 mio. kroner over fire år til arbejdet med at inddrage børn og unge i den skabende proces ved skolekoncerter.

Hos LMS modtaget direktør Gitte Abildtrup den gode nyhed fra Slotsholmen i København med jubel:

"Det er en kæmpe anerkendelse af det arbejde, LMS udfører. Vi har allerede med foregående musikhandlingsplan arbejdet med elevinddragende aktiviteter blandt andet i vores koncerter, med digitale gæstelærere og med en lang række workshops – og får tilbagemeldinger fra skoler i hele landet om den værdi, det har. Så det er med stor glæde, at vi nu kan fortsætte med at udvikle på den medskabende del af vores skolekoncerttilbud," siger direktør Gitte Abildtrup.

Musikhandlingsplanen har været ventet med spænding, idet den foregående plan udløb ved årsskiftet. Hos LMS og Gitte Abildtrup er der glæde over den nye plan og det store boost til musiklivet.

“Flere af de øvrige aktører, som nævnes i planen, kender vi allerede i forvejen, og vi håber selvfølgelig, at vi kan bære hinanden frem og samarbejde, da det er en af grundstenene hos LMS. Når vi præsenterer børn og unge for alskens musik, skal det jo netop gerne følges op af dels projekter og tilbud fra f.eks. musik- og kulturskoler, hvor eleverne selv kan prøve kræfter som udøvende, dels et mangfoldigt musiktilbud på spillesteder og scener i hele landet. Derfor vil vi gerne sende en stor tak og anerkendelse retur til parterne bag musikhandlingsplanen, som vi er sikre på vil være en stor hjælp til at fremme vores alle sammens musikliv,” slutter Gitte Abildtrup.

Der er generelt stor tilfredsstillelse med planen rundt i partierne, hvor flere fremhæver netop indsatsen for børn og unges møde med musikken som et af de vigtigste punkter. Blandet andet Moderaternes kulturordfører, Leon Milo, som mener, det er lykkedes at skrue en ambitiøs plan sammen.

“Som far til fem rammer støtten til Levende Musik i Skolen og Sangens Hus lige i hjertet. Herfra et stort tillykke til musikken, fra storby til landdistrikter, fra børn til de etablerede, til hele Danmarks musik-iværksætteri,” siger han i kulturministeriets pressemeddelelse.

Læs hele Musikhandlingsplanen her.