Materialer og musikalsk formidling

Levende Musik i Skolens producenter står dels for arbejdet med at musikgruppernes formidling under selve koncerteren og dels for de undervisningsmaterialer, der i samarbejde med musikgrupperne udvikles til hver koncert. Derudover indgår producenterne i et større nationalt og internationalt netværk af producenter, der arbejder generelt for at fremme kvaliteten af musikformidling til børn.

Koncert-producenterne er erfarne musikere med stor viden om koncertformidling. Deres arbejde består primært i at arbejde sammen med de enkelte musikgrupper om at nå frem til den bedst tænkelige koncert med særligt øje for den valgte målgruppe. Konkret afholdes der møder og prøvekoncerter med hver ny skolekoncertgruppe, mens de mere erfarne skolekoncertgrupper ses sjældnere men altid har mulighed for at kontakte deres producent ved behov for sparring.

Undervisningsmateriale-producenterne er alle undervisere med musikfagligt fokus. Deres arbejde består primært i at udarbejde et materiale til hver LMS Skolekoncert-produktion. Hvert materiale er unikt og tager udgangspunkt i den specifikke koncert og denne specifikke målgruppe. Producenterne arbejeder sammen i teams for at sikre den høje kvalitet og gode idéudvikling.

Producenter

LMS producent Christian Windfeld

Christian Windfeld

Koncertproducent

Jesper Gottlieb

Koncert- og materialeproducent

Kirsten Andkjær Petersen

Koncertproducent

Sarah Vibe

Koncertproducent

Sune Skuldbøl Vraa

Koncertproducent

Anne Mette Tybjerg

Materialeproducent

Foto
kommer

Dan Thygesen

Materialeproducent

Else Marie Laugesen

Materialeproducent

Ghita Johansen

Materialeproducent

Lene Bekhøi

Materialeproducent