Bestyrelsens medlemmer

Levende Musik i Skolen er en selvejende institution, hvis vedtægter godkendes af Statens Kunstfond. Bestyrelsen består af 7-8 medlemmer, hvoraf de fleste udpeges af forskellige musikorganisationer for 4 år ad gangen.  Genudpegning kan finde sted, men kun én gang.


Bestyrelsen holder typisk møde fire gange årligt.

I 2020 er foreløbig fastsat to mødedatoer:

28. maj 2020

17. februar 2020


Find referater fra tidligere møder i boksen til højre.


Bestyrelsen

Jens Juulsgaard Larsen

Bestyrelsesformand

Leder af efter- og videreuddannelse på UC Syd

LMS bestyrelsesmedlem Ingeborg Okkels

Ingeborg Okkels

Næstformand Udpeget af ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk 2018

Lyd- og musikkonsulent, Lydværk.

Foto
kommer

Johan Bylling Lang

Udpeget af ROSA, Snyk, Tempi og JazzDanmark 2018

Musiker, arrangør, komponist, underviser, kapelmester og event/band manager.

Maja Joss-Børch

Udpeget af Musik & Ungdom 2015

Bestyrelsesmedlem af Musik og Ungdom.

Foto
kommer

Conny Jørgensen

Udpeget af ROSA, Snyk, Tempi og JazzDanmark 2018

Koordinator i ROSA, Dansk Rock Samråd

LMS bestyrelsesmedlem Henrik Juul Konge

Henrik Juul Konge

Udpeget af Musiklærerforeningen 2019

Lærer

Foto
kommer

Kim Christoffersen Dawartz

Udpeget af Kommunernes Landsforening i 2007, genudpeget i 2014

Kulturchef i Næstved Kommune