Bestyrelsens medlemmer

Levende Musik i Skolen er en selvejende institution, hvis vedtægter godkendes af Statens Kunstfond.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf to udpeges af henholdsvis Skolelederforeningen og Kommunernes Landsforening. Genudpegning kan finde sted, men kun én gang.


Bestyrelsen holder typisk møde fire gange årligt.


Find referater fra tidligere møder i boksen til højre.

Bestyrelsen

Jens Juulsgaard Larsen

Bestyrelsesleder siden 2018

National programleder hos Naturfagsakademiet NAFA

Steen Lindgaard

Vicebestyrelsesleder

Kulturchef i Viborg Kommune

Udpeget af Kommunernes Landsforening i 2020

Stina Vrang Elias

Direktør for Tænketanken DEA

Marie Scott Poulsen

Kommunikationschef i Tivoli

Peter Nellemann

Skoleleder i Randers Kommune

Udpeget af Skolelederforeningen