Bestyrelsens medlemmer

Levende Musik i Skolen er en selvejende institution, hvis vedtægter godkendes af Statens Kunstfond. Bestyrelsen består af 7-8 medlemmer, hvoraf de fleste udpeges af forskellige musikorganisationer for 4 år ad gangen.  Genudpegning kan finde sted, men kun én gang.


Bestyrelsen holder typisk møde fire gange årligt.

I 2020 er foreløbig fastsat to mødedatoer:

28. maj 2020

17. februar 2020


Find referater fra tidligere møder i boksen til højre.


Bestyrelsen

Jens Juulsgaard Larsen

Bestyrelsesformand

Leder af efter- og videreuddannelse på UC Syd

Foto
kommer

Ingeborg Okkels

Næstformand Udpeget af ROSA, JazzDanmark, Tempi og Snyk 2018

Lyd- og musikkonsulent, Lydværk.

Foto
kommer

Johan Bylling Lang

Udpeget af ROSA, Snyk, Tempi og JazzDanmark 2018

Musiker, arrangør, komponist, underviser, kapelmester og event/band manager.

Maja Joss-Børch

Udpeget af Musik & Ungdom 2015

Bestyrelsesmedlem af Musik og Ungdom.

Foto
kommer

Pernille Gunvad

Udpeget af ROSA, Snyk, Tempi og JazzDanmark 2018

Sanger, sangskriver og producer

Foto
kommer

Henrik Juul Konge

Udpeget af Musiklærerforeningen 2019

Lærer

Foto
kommer

Kim Christoffersen Dawartz

Udpeget af Kommunernes Landsforening i 2007, genudpeget i 2014

Kulturchef i Næstved Kommune