KULTURCREW

Elevinddragelse, ansvar, indflydelse, samarbejde, udvikling og sjov er nøgleord for initiativet KulturCrew.


Ønsker I at give jeres elever indblik i det danske kulturliv på en måde, hvor de både får ansvar og lærer noget? Vil I give dem smag for at lave frivilligt arbejde, elske kulturen og forstå dens mange sider og arbejdsopgaver? Vil I give dem ejerskab til de ting, der sker på skolen og lære dem at samarbejde med hinanden, lærerne og omverdenen?


Så er svaret KulturCrew.

Et KulturCrew består typisk af 8-12 udvalgte elever, som i samarbejde med skolens kontaktlærer står for både forberedelse og afvikling af arrangementer. I forbindelse med eksempelvis en skolekoncert, vil eleverne typisk dække funktionerne:


  • Værter – Står for kontakten med musikerne før koncerten, tager imod dem på skolen og præsenterer dem på scenen.
  • PR-folk – Sørger før at reklamere for koncerten rundt om på skolen, interviewer musikerne, skriver måske en artikel til skolebladet og tager billeder til hjemmesiden.
  • Teknikere – Hjælper musikerne med at bære gear ind, stiller op, står for lys og teknik under koncerten og hjælper med at rydde lokalet efterfølgende.
  • Arrangører – Det samlede KulturCrew kan få mulighed for at være med til den mere administrative del som eksempelvis udvælgelse af, hvilke grupper skolen vil have besøg af og evaluering af koncerterne.


For at klæde eleverne på til de mangeartede opgaver, kommer de på kursus og bliver en del af et landsdækkende KulturCrew-netværk, som har base på www.kulturcrew.dk


Bag KulturCrew-konceptet står de to børnekulturelle kompetencecentre Levende Musik i Skolen og TeaterCentrum, som også er dem, der sammen med den enkelte kommune arrangerer workshops og kurser for eleverne


Hvis du er interesseret i at høre mere om KulturCrew eller afprøve det på din skole, er du velkommen til at kontakte LMS' KulturCrew-ansvarlige Gitte Abildtrup – gitte@lms.dk / 2893 1525