LMS FESTIVAL / SHOWCASE

Levende Musik i Skolen afholder hvert efterår skiftevis LMS Festival og LMS Showcase (herefter er begge omtalt "festivalen"), hvor kontaktlærere og kommunerepræsentanter kan møde et udvalg af de musikgrupper, der tilbydes næste skoleår.


Udover et tætpakket musikalsk program byder festivalen også på konferencer, kurser og festmiddag, hvor deltagerne kan få faglige inputs, pleje netværk og få nye kontakter.


Til festivalen inviteres kontaktpersoner fra alle de kommuner, som abonnerer på Levende Musik i Skolens skolekoncertordning, musikere, lokale skoleklasser sammen med en lang række nationale og internationale fagfolk, børnekulturkonsulenter og politikere.
Festivalen er et stort aktiv for værtskommunen, der dels kan give sine skolebørn en hel unik oplevelse både som publikum og som deltagende på og bag scenen gennem initiativet KulturCrew, og dels kan bruges til at profilere kommunen og skaffe et stærkt, kulturelt netværk, der kan bruges længe efter festivalen.


Kontakt Levende Musik i Skolens festivalleder Gitte Abildtrup for at høre mere om, hvordan man bliver værtskommune - gitte@lms.dk / 2893 1525.


For yderligere information se festivalens hjemmeside festival.lms.dk