UNDERVISNINGSMATERIALER

Nøgleordet for LMS skolekoncertsordning er kvalitet i alle led. Derfor er et af LMS’ vigtige indsatsområder vores undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialerne udarbejdes i tilknytning til hver enkelt koncertproduktion. Materialerne fungerer som supplement til skolekoncerterne på de enkelte skoler, der kan være med til at forlænge oplevelsen på skolen.


EN GENNEMARBEJDET ARBEJDSPROCES

LMS undervisningsmaterialer følger læringsmålene for de fag og klassetrin, der skal opleve koncerten. De er oftest opbygget, så der er mulighed for såvel helt korte introduktioner som længere forløb. Undervisningsmaterialerne fungerer som en præsentation af musikgrupperne, der giver en introduktion til alt fra genrer og instrumenter til tematikker og analysemetoder.


KONKRET LÆRING OG INSPIRATION

Undervisningsmaterialerne kan desuden være med til sikre en anderledes indfaldsvinkel til konkret læring og evt. inspirere lærerne og fremme et højt fagligt niveau i musikundervisningen. Undervisningsmaterialet retter sig også ofte mod andre fag som dansk, engelsk eller billedkunst.


MUSIKERE OG MATERIALER

Udarbejdelsen af undervisningsmaterialerne er en fælles opgave mellem materialeproducenter og musikere, der løbende aftaler indholdet af undervisningsmaterialerne. Materialeproducenterne har fingeren på pulsen i det danske skoleliv og tilpasser sammen med musikgrupperne kontinuerligt materialerne til skolernes virkelighed og det musikalske udtryk.


EN VELFORBEREDT KONCERTOPLEVELSE

Med undervisningsmaterialer som supplement til skolekoncerten kan de enkelte skoler sikre en velforberedt oplevelse for deres elever. Det giver mulighed for at kunne fordybe sig i fagemner samt forberede eleverne på den koncertoplevelse, der skal foregå på skolen.


KLASSISKE UNDERVISNINGSMATERIALER

Mangler du inspiration til planlægning af forløb med klassisk musik i musikundervisningen? Som en del af LMS’ Klassiske satsning Smag for Klassisk har vi med feedback fra lærere og LMS’ klassiske netværk udviklet materialer til alle klassetrin. Se boksen til højre for download.


Hvordan kan man undervise i klassisk musik?

Indskoling, mellemtrin og musik (valgfag)

Materialerne åbner en række indgange til den klassiske musik og kommer bl.a. omkring: Hvordan lytter man til klassisk musik? Kreative opgaver, der åbner den klassiske musik for børnene. Værker fra forskellige stilperioder med undervisningsideer, eksempler på dybdegående forløb, filmmusik m.m.


Lyt til Klassisk Indskoling

Materialet præsenterer en række lytteeksempler med musik fra en række af LMS’ klassiske grupper. Eksemplerne følges op af sjove, tankevækkende og inspirerende måder at arbejde med klassisk musik på. Materialet er udviklet i forbindelse med Covid-19 og egner sig også til undervisning via skærm og til brug i klasselokalet.