UNDERVISNINGSMATERIALER

Nøgleordet for LMS skolekoncertsordning er kvalitet i alle led. Derfor er et af LMS’ vigtige indsatsområder vores undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialerne udarbejdes i tilknytning til hver enkelt koncertproduktion. Materialerne fungerer som supplement til skolekoncerterne på de enkelte skoler, der kan være med til at forlænge oplevelsen på skolen.


EN GENNEMARBEJDET ARBEJDSPROCES

LMS undervisningsmaterialer følger læringsmålene for de fag og klassetrin, der skal opleve koncerten. De er oftest opbygget, så der er mulighed for såvel helt korte introduktioner som længere forløb. Undervisningsmaterialerne fungerer som en præsentation af musikgrupperne, der giver en introduktion til alt fra genrer og instrumenter til tematikker og analysemetoder.


KONKRET LÆRING OG INSPIRATION

Undervisningsmaterialerne kan desuden være med til sikre en anderledes indfaldsvinkel til konkret læring og evt. inspirere lærerne og fremme et højt fagligt niveau i musikundervisningen. Undervisningsmaterialet retter sig også ofte mod andre fag som dansk, engelsk eller billedkunst.


Derudover har LMS udarbejdet materialer til musik som valgfag som en hjælpende hånd til faget i udskolingen. Find dem her.


Find også LMS' Åbne Materialer, der blandt andet samler LMS' klassiske tilbud ved at søge på "Åbne Materialer" på https://lms.dk/find-kunstner/.


MUSIKERE OG MATERIALER

Udarbejdelsen af undervisningsmaterialerne er en fælles opgave mellem materialeproducenter og musikere, der løbende aftaler indholdet af undervisningsmaterialerne. Materialeproducenterne har fingeren på pulsen i det danske skoleliv og tilpasser sammen med musikgrupperne kontinuerligt materialerne til skolernes virkelighed og det musikalske udtryk.


EN VELFORBEREDT KONCERTOPLEVELSE

Med undervisningsmaterialer som supplement til skolekoncerten kan de enkelte skoler sikre en velforberedt oplevelse for deres elever. Det giver mulighed for at kunne fordybe sig i fagemner samt forberede eleverne på den koncertoplevelse, der skal foregå på skolen.


Læs eksempler på skolernes evalueringer af undervisningsmaterialerne og deres betydning herunder.


“Undervisningsmaterialet er meget nemt at tilgå, hvilket har gjort det let og ligetil at bruge i undervisningen. Det har været muligt at lave en hurtig gennemgang som forberedelse til koncerten, og de klasser, som har ønsket det, har kunnet bruge længere tid på emnet med undervisningsmaterialet som en rigtig god platform for at fordybe sig i emnet. Det var helt i top.”
- Kobberbakkeskolen afd. Rønnebæk, Næstved

“Det var et godt materiale! Jeg oplevede børn, der engagerede sig i de forskellige processer. Det var godt, at vi havde arbejdet med undervisningsmaterialet i forvejen. Det gav en bedre oplevelse af koncerten, end hvis vi ikke havde gjort det.”
- Skalmejeskolen, Herning

"Materialet var godt og nemt at gå til. Vi brugte det med 7.-9. klasse samlet, hvor de var delt i hold og arbejdede med det på tværs."
- Kilden - Terndrup, Rebild
MØD PRODUCENTERNE

Levende Musik i Skolen har i alt seks dygtige materialeproducenter, der er tilknyttet hver deres grupper. Læs mere om dem her.


Jesper Gottlieb

Jesper er studielektor på Musikvidenskab, Aarhus Universitet, hvor han bl.a.underviser i arrangement, brugsklaver, sammenspil og musikledelse. Jesper er derudover professionel musiker, komponist og tekstforfatter.


Anne Mette Tybjerg

Anne Mette har en bachelor i musikvidenskab og er uddannet lærer og har været ekstern materialeproducent for LMS i 6 år. Hun brænder for musik i folkeskolen og underviser indskolingen og mellemtrinnet i faget.


Dan Thygesen

Dan er læreruddannet i musik, sløjd og matematik med 25 års erfaring. Han har tidligere arbejdet i musikskoleregi sideløbende med undervisning i Folkeskolen. I en årrække har han også undervist i ungdomsskole med opsætning af musicals. I fritiden er Dan udøvende musiker.


Else-Marie Laugesen

Else-Marie arbejder som dansk-, engelsk-, musik- og historielærer. Hun har en professionsbachelor i musik fra UC Syd i henholdsvis Ribe og Esbjerg. Herudover har Else-Marie diplomeksamen i klassisk sang fra Vestjysk Musikkonservatorium - nu Syddansk Musikkonservatorium.


Ghita Johansen

Ghita er lærer med linjefag i bl.a. musik og har omfattende erfaring i musikundervisning i

grundskolen. Udover at lave materialer for LMS er Ghita også forfatter af undervisningsmaterialer til dansk og musik hos Dansk Sang Digital, Alinea, Det kgl. Teater og Copenhagen Phil med særligt fokus på digitale læremidler.


Lene Bekhøi

Lene er uddannet lærer fra Århus Dag- og Aftenseminarium. I dag underviser hun i folkeskolen, har tidligere udviklet undervisningsmaterialer og -projekter i skoletjenesteregi og er lærebogsforfatter. Derudover er Lene freelanceskribent, tekstforfatter og komponist.