Krav til ansøgere

For at komme på turné for Levende Musik i Skolen, skal man udover fagudvalgets udvælgelseskriterier kunne leve op til en række krav af mere praktisk karakter:


  • Alle musikere i gruppen skal være fyldt 18 år.
  • Ved ansøgning skal man uploade to musikeksempler i mp3-format. For at fagudvalget kan bedømme ansøgningen, er det et krav, at numrene er indspillet med samme musikere, der ansøges med – overholdes dette ikke, kommer ansøgningen ikke i betragtning. Det samme gælder eventuelt videoklip.

  • I skal indstille jer på, at der kun udvælges få grupper på 5-6 medlemmer og større grupper kommer ikke i betragtning. Overvej fra start om jeres produktion kan spilles af 1-4 musikere. Det er ved ansøgning muligt at markere, hvis en eller flere medlemmer kan undværes.

  • I skal vide, at der kun udvælges få grupper, som tager under 120 elever, da koncerterne typisk afholdes for 150 elever eller mere.

  • I skal selv have instrumenter og eventuelt lyd- og lysanlæg til brug ved koncerterne.

  • I skal selv have bil og/eller kørekort, så I kan transportere jer selv og jeres udstyr rundt. Har I brug for at leje bil, har LMS en rabataftale, I kan benytte.

  • I skal kunne – og ville – spille i hele landet, medmindre andet er anført i ansøgningen.

  • I skal være indforståede med, at Levende Musik i Skolen skal kunne indhente børneattester på alle musikgruppens medlemmer, da flere og flere kommuner stiller krav om dette.

  • I må ikke selv flytte koncerter, medmindre det er et nødstilfælde. Alle ændringer i koncertplanen skal gå gennem Levende Musik i Skolen.

  • I skal være indstillet på at arbejde sammen med LMS' koncert- og undervisningsproducenter, som dels skal hjælpe jer med at finpudse koncerten ift. den unge målgruppe og dels skal udvikle det læringsmateriale, skolerne kan bruge før/efter jeres besøg.