Praktiske forhold

 • Anlæg
  Grupper medbringer selv instrumenter, lyd- og lysanlæg samt andet udstyr på turneen.
 • Diæter
  Find skemaet under menupunktet Løn og skemaer.
 • Evaluering
  For konstant at kunne levere et bedre produkt for alle parter beder LMS musikere og skoler om at evaluere hver koncert. Evalueringsskemaerne kan I se, når I er logget ind. De dukker op i jeres online turnéplan hver gang, I har spillet en koncert. Samme sted vil I også kunne se skolernes evalueringer af jeres koncerter.
 • Flytning af koncerter
  Flytning af koncerter medfører både ekstraarbejde og utilfredshed for alle parter. Vær derfor meget grundige med de uger, I giver os, så der kun flyttes koncerter i nødstilfælde. Alle flytninger skal gå via LMS. Aftaler I i nødstilfælde flytning direkte med skolen, skal LMS orienteres, uanset om det drejer sig om fem minutter eller fire uger, så koncerten registreres korrekt på hjemmesiden og i vores system.
 • Forplejning
  Musikgruppen kan ikke forvente forplejning på skolen udover kaffe/te og vand.
 • Honorering
  Se overenskomst mellem DMF og LMS under menupunktet Løn og skemaer.
 • Instrumenter
  I skal selv medbringe instrumenter til koncerten, men kan få hjælp til at bære ind og stille op af pedeller/eleverne på skolerne – det aftales med skolens kontaktperson eller KulturCrew, som kontakter jer i god tid før koncerten.
 • Koda
  Det er skolerne, der afregner Koda, og det er derfor de enkelte skoler, I skal angive ved indberetning til Koda.
 • Koncerter
  LMS afvikler omkring 3000 koncerter hver sæson. Hvor mange koncerter den enkelte musikgruppe får, vil blandt andet afhænge af efterspørgslen fra skolerne. Antal koncerter ligger først fast, når turnéplanlægningen er endelig færdig i juni. Nye musikgrupper spiller fortrinsvis i efteråret. Det samme gælder de musikgrupper, der spiller for udskolingen. Som udgangspunkt afvikles der 2-3 koncerter pr. dag i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Der kan forekomme dage med tre koncerter. I planlægningen tages højde for skolernes ringetider og gruppens opstillings- og nedtagningstid. Normalt skal opstilling kunne ske på 30-45 minutter.
 • Kontaktperson
  Musikgruppens kontaktperson fungerer som kontakt til både LMS, skoler og eventuelle pressehenvendelser. Vedkommendes telefonnummer og mailadresse vil derfor fremgå af undervisningsmateriale, hjemmeside og eventuelle pressemeddelelser. Det er kontaktpersonens ansvar, at der bliver taget kontakt til alle skoler (hvis de ikke selv har henvendt sig) før turnéen, at eventuelle rettelser bliver meldt til LMS, at der er styr på alle bookinger osv.
 • Lyd og lys
  Se anlæg.
 • Målgruppe
  Allerede ved ansøgningen skal musikgrupperne anføre, hvilke alderstrin koncertproduktionen er rettet mod. Da nogle mindre skoler ønsker en koncert for enten 0.-6. klasse, 3.-9. klasse eller hele skolen, bedes I oplyse, om I kan spille for et bredere publikum. Hvis I skal spille koncert for en bredere målgruppe end den, undervisningsmaterialet er lavet til, vil skolerne være informeret om, at lærerne selv skal differentiere materialet.
 • Overenskomst
  Find overenskomsten med de gældende tariffer under menupunktet Løn og skemaer.
 • Overnatning
  LMS booker gerne overnatning, hvis det er nødvendigt for turnéen. Det er altid minimum tre-stjernet hotel/bed and breakfast/sommerhus. Typen af overnatningsmulighed aftales med LMS. Normalt booker og betaler LMS overnatning. Hvis I selv booker og lægger ud, skal LMS kontaktes, inden I booker værelserne for at afklare, om prisen er acceptabel. Har I haft en særlig god eller særlig dårlig oplevelse i forbindelse med et overnatningssted på jeres turné, hører vi gerne om det, så vi kan være opmærksomme på det, næste gang vi skal booke i området.
 • Presse
  For at skabe mere fokus på skolekoncerterne sender LMS løbende pressemeddelelser ud om koncerter rundt om i landet. Har I en god historie eller planer om et særligt tiltag, hører vi gerne om det. Kontakt informationsmedarbejder Karen Lund på presse|lms.dk / 8619 4570.
 • Producent
  Alle produktioner, som spiller i LMS-regi, får gratis tilknyttet en producent, der fungerer som sparringspartner. Musikgruppen vil blive kontaktet i januar med henblik på at få lavet en produktionsplan med aftaler omkring samarbejdet, deadline for tekster til materialer, prøver før turnéstart med videre. For nye grupper gælder det, at producenten allerede før turnéstart deltager i en til to prøver, hvoraf I kan aftale, at den ene kan være med publikum inden for målgruppen. Efter prøverne diskuteres produktionen igennem, og producenten kommer med vejledning til, hvordan koncerten kan optimeres i forhold til målgruppen. Desuden optages en af prøverne eller en af de første koncerter på turnéen på video. Producenten er også samarbejdspartner i forhold til undervisningsmaterialet. Find producenternes kontaktoplysninger under menupunktet Kontakt.
 • Publikum
  LMS kalkulerer generelt med 120-180 elever pr. koncert. Som hovedregel skal man kunne spille for 150 elever. Hvis der i enkelte tilfælde vil være ekstraordinært store koncerter, sker det efter aftale mellem musikgruppen, skolen og LMS.
 • Scene
  Ikke alle skoler kan tilbyde scener, så dette kan ikke være et krav fra jeres side. Hvis I derimod insisterer på at stå på gulvet, have publikum siddende på stole eller på gulvet eller andet, er det vigtigt, at dette fremgår af jeres præsentationsark, og at det gentages, når I laver nærmere aftaler med skolens kontaktperson.
 • Transport
  I skal selv kunne transportere jer og jeres anlæg og instrumenter rundt i landet, hvilket betyder, at I skal have bil eller som minimum kørekort. LMS skal kontaktes i forbindelse med leje af bil. Ved leje af bil skal chaufføren have haft kørekort i over 12 måneder. Transportudgifterne dækker LMS i henhold til overenskomsten. Du finder godtgørelses-skemaet under menupunktet Løn og skemaer. Musikere bosat i udlandet skal være opmærksomme på, at LMS kun dækker transport i Danmark – transport til og fra landet er altså for egen regning.
 • Turnéperiode
  Skolekoncerter ligger som hovedregel i perioden fra 15/9 - 31/5 minus helligdage og ferieuger, der kan variere kommunerne imellem. Vi placerer aldrig koncerter fredag i uge 41 og hele uge 42.
 • Undervisningsmateriale
  Undervisningsmateriale til skolerne laves af materiale-producenten i samarbejde med jer. Hvor meget, I som musikgruppe skal bidrage, aftales med LMS-producenten. Indhold, længde og form kan variere meget, ligesom det ofte er flere forskellige fag, materialet er rettet mod. LMS er ansvarlig for redigering og formidling af materialet til skolerne. Det færdige materiale må kun benyttes i forbindelse med LMS-turnéen.
 • Vilkår
  Efter en musikgruppe er udvalgt til en LMS-turné, aftales musikgruppens tekniske krav, og der udarbejdes en produktionsplan for levering af billedmateriale, lydeksempler, undervisningsmateriale, prøver med sparring, prøvekoncert og turnéuger. Endelige og bindende turnéplaner udarbejdes i maj måned. Som gruppe skal I være indstillet på at spille i hele landet og arbejde sammen med den producent, I får tilknyttet til at give sparring og lave undervisningsmateriale. Desuden skal I have bil/kørekort, instrumenter, lydanlæg og leve op til de øvrige kriterier, fagudvalget lægger vægt på ved udvælgelsen. Læs mere om dem under menupunktet Ansøgning.

Fakta om LMS Skolekoncerter

Skolekoncertordningen opstod i sin nuværende form i 2007 ved amternes nedlæggelse, og bag ordningen står Levende Musik i Skolen, som har arrangeret skolekoncerter siden 1992.

Hvert skoleår er der 140-160 forskellige solister og musikgrupper tilknyttet ordningen, hvilket giver en genremæssig bredde uden sidestykke. Find listen med alle årets musikgrupper i menupunktet Find kunstner øverst på siden.

Der optræder i gennemsnit 3,5 musiker til hver koncert, og der afholdes cirka 3000 koncerter årligt for godt 350.000 elever.