LMS Skolekoncerter


Garanteret kvalitet

Som landets største koncertarrangør på skoleområdet sætter Levende Musik i Skolen en ære i at kunne garantere topprofessionelle musikere, gennemarbejdede turnéplaner og tilsvarende undervisningsmateriale.

Derfor godkendes og udvælges alle musikgrupper af et uafhængigt, musikkyndigt fagudvalg. Musikgrupperne vælges primært ud fra deres musikalske kvalitet og formidlingsevne samt deres individuelle koncertkoncept. Se hvilke kriterier, fagudvalget lægger vægt på her

Musikerne uddannes til opgaven

De musikgrupper, fagudvalget udvælger, får tilknyttet et team af producenter, som sammen med musikgrupperne skal optimere koncerterne, så de rammer den valgte målgruppe på bedste vis.

Det gøres gennem et grundigt forarbejde med øvesessioner, prøvekoncerter og videooptagelser, som danner grundlag for sparring og dialog. Også i løbet af turnéerne har vi opfølgende besøg og holder et vågent øje med skolernes evalueringer.

Gennemarbejdede materialer

Producenterne har også ansvar for at udarbejde et undervisningsmateriale i tilknytning til hver enkelt koncertproduktion. Materialet følger læringsmålene for de fag og klassetrin, der skal opleve koncerten. De er oftest opbygget, så der er mulighed for såvel helt korte introduktioner som længere forløb.

Læs mere om LMS' undervisningsmaterialer her.

Evaluering

Som en yderligere kvalitetssikring beder Levende Musik i Skolen efter hver koncert skoler og musikgrupper evaluere både koncert, undervisningsmateriale og samarbejdet med Levende Musik i Skolen. Evalueringer følges løbende op, så man hurtigt kan foretage de nødvendige justeringer. De samlede evalueringsresultater offentliggøres årligt i Levende Musik i Skolens årsberetninger.  Skalaen går fra 1-5, hvor 5 er bedst, og i den seneste årsberetning fra 2022 ligger den gennemsnitslige score på mindst 4,5 ved samtlige evalueringskriterier hos både skoler og musikere. 

Økonomi og priser

I skoleåret 2023-24 koster det 34,50 kr. pr. elev (plus moms) for en kommune at være med i LMS Koncertordning. Som udgangspunkt er alle kommunens børn fra 0. til 9. klasse med i ordningen.


Kommunens pris dækker halvdelen af, hvad koncerten reelt koster – resten dækker Levende Musik i Skolen gennem sit statslige tilskud.

Afregning af KODA-afgifter i forbindelse med skolekoncerterne påhviler kommunen/skolen, men de fleste skoler i Danmark har allerede en fast KODA-aftale, der omfatter skolekoncerter.

Hvordan udgiften til ordningen bliver fordelt mellem skoler og kommune, blander LMS sig ikke i, og blandt de godt 69 kommuner, som lige nu er med i skolekoncertordningen, findes mange former for udgiftsfordeling. Nogle steder dækkes udgiften direkte af skolerne, nogle steder af kommunale kultur- eller skolemidler, og andre steder deler skoler og kommunen udgiften på forskellig vis.