Skolekoncerter
 

Materialer til undervisningen

Koncertoplevelsen er noget helt for sig selv, men hvorfor ikke bruge begejstringen til at åbne for læringsforløb, der både kan forlænge oplevelsen og knytte an til Fælles Mål?

Levende Musik i Skolen udarbejder til hver turné et materiale, som skolen gratis kan downloade. Forrest i hvert materiale fremgår det, hvilke Fælles Mål, de dækker.

Eksempler på undervisningsmaterialer:

Six City Stompers - indskolingen
Hudna - mellemtrinnet
Aphyxion - udskolingen

Levende Musik i Skolen har de senere år lavet flere materialer, hvor en stor del af indholdet er udviklet til brug på smartphones, hvilket blandt er tilfældet med Aphyxion-materialet her ovenfor.

LMS SkolekoncerterLMS Skolekoncertordning går i korte træk ud på at give alle kommunens skoleelever mindst én kvalitetssikret koncert om året med tilhørende undervisningsmateriale, der er rettet til efter trinmålene for netop de årgange, der skal se koncerten.

Levende Musik i Skolens mål er, at alle skolebørn uanset geografi og opvækstbetingelser skal kunne møde eksempler på levende musik af høj kvalitet.

Smittende højt niveau
Ved at afholde LMS Skolekoncerter sikrer kommunen sine yngste generationer et øjen- og øreåbnende møde med Danmarks professionelle musikliv. Gennem livekoncerterne vil børnene møde genrer, de ikke er vant til fra radioen eller egen musiksamling.

I tilknytning til skolekoncerterne udsendes et ofte tværfagligt undervisningsmateriale, og koncerterne bliver på den måde en anderledes indfaldsvinkel til konkret læring og kan være med til at inspirere lærerne og hæve det faglige niveau i musikundervisningen.

Én pris
Ordningen er støttet af Statens Kunstfond, hvilket betyder, at over halvdelen af den reelle udgift allerede er betalt. Det er muligt at skrive 3-årig kontrakt med Levende Musik i Skolen, hvilket sikrer kommunen, at elevprisen er fastlåst i de 3 år. Find yderligere information om de økonomiske vilkår under menupunktet Økonomi.

Mange fordele
Som LMS Skolekoncert-kommune får I koncert med tilhørende undervisningsmateriale til alle kommunens elever hvert år. Koncerterne er tilpasset forskellige aldersgrupper og der er et væld af grupper og genrer at vælge imellem, så man er velbevandret i dansk musikliv, når man går ud af skolen.

Derudover tilbyder Levende Musik i Skolen kommuner med 3-årige kontrakter ekstra tilbud som workshops og opstart af KulturCrew. Andre tilbud kan være familiekoncerter, særlige koncerter i forbindelse med Spil Dansk Dagen samt deltagelse ved den årlige LMS Musikfestival/Showcase.

Yderligere bliver alle LMS' samarbejdskommuner en del af et omfattende netværk, der giver inspiration og indflydelse på ordningen.

Færdigt koncept
Administrativt er der et minimum af arbejde for skoler og kommuner ved at være med i skolekoncertordningen, idet Levende Musik i Skolen tager sig af musikhonorering, overnatning, turnéplan, transport, fremsending af materialer med videre.

LMS Skolekoncert-kommunerne betaler en fast elevpris, uanset hvor mange medlemmer, der er i musikgruppen, og hvor de kommer fra i landet/verden. Opstår der ekstra løn- og transportudgifter, dækkes de af LMS.

Kontakt Levende Musik i Skolen
Med godt 20 års erfaring er Levende Musik i Skolen en samarbejdspartner, som kan tilbyde kommunen et gennemprøvet koncept, der kan udvikles og tilpasses efter behov og økonomi. Er I interesserede i mere information, så kontakt Gitte Abildtrup Møller på gitte|lms.dk eller telefon 2893 1525.

Fakta om LMS Skolekoncerter

LMS Skolekoncertordning – tidligere Musik i Tide – opstod i 2007 ved amternes nedlæggelse, og bag ordningen står Levende Musik i Skolen (LMS), som har arrangeret skolekoncerter siden 1992.

Hvert skoleår er der 90-110 forskellige solister og orkestre tilknyttet ordningen, hvilket giver en genremæssig bredde uden sidestykke. Find listen med alle årets musikgrupper i menupunktet Katalog øverst på siden.

Der optræder i gennemsnit 3,5 musiker til hver koncert, og der afholdes godt 2000-2300 koncerter.

Løssalg

Skulle der være kommuner eller skoler, som ikke er med i LMS Skolekoncertordning, men som ønsker at købe en eller flere skolekoncerter, tager Levende Musik i Skolen gerne imod henvendelser og forsøger at gøre ekstrakoncerter mulige i forhold til gruppernes turnéplaner.

I skoleåret 2019-20 koster en løssalgskoncert 4750 kr. plus moms.
KODA-afgifter ved arrangementet påhviler skolen.

Levende Musik i Skolen

Vester Alle 15
8000 Aarhus C

8619 4570
lms|lms.dk

CVR: 16350737

www.lms.dk

Se vores side på facebook

Find den rigtige medarbejder at kontakte under Sekretariat og ledelse.