LMS præsenterer

Skolekoncerter på fri- og privatskoler

Levende Musik i Skolen tilbyder alle friskoler og privatskoler statsstøttede, professionelle koncerter i alle genrer og med tilhørende undervisningsmaterialer.

Med LMS Skolekoncerter får I professionelle musikere fra øverste hylde direkte ud på jeres skole. Koncerterne fremmer dannelse, trivsel, fællesskab, udvider elevernes kulturelle horisont, inspirerer både dem og lærerne – og gennem tilhørende undervisningsmaterialer sikres læringsdimension og forankring.

Mange friskoler og privatskoler i Danmark kender allerede LMS Skolekoncerter indgående. Nogle skoler køber selv koncerterne direkte hos Levende Musik i Skolen (LMS), andre får koncerter via en kommunal aftale med LMS.

Vi vil gerne have, at eleverne oplever livemusik, og at de opdrages til at være publikum. Væk med mobilerne, og få fuldt fokus på den optræden, der er lige for øjnene af jer! Jeg evaluerer altid online, når vi har haft en LMS-kunstner ude, og jeg giver topkarakter eller næsthøjeste karakter hver gang. Jeg er meget tilfreds med niveauet."
Annemarie Rafn, viceafdelingsinspektør, grundskolen,
Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Skal din skole også have del de statsstøttede koncerter?

Levende Musik i Skolen tilbyder samtlige friskoler og privatskoler professionelle skolekoncerter i et administrativt let tilgængeligt format og med kvalitet og formalia på plads.

Tegner man kontrakt for tre år, fastfryses prisen i alle tre år, ligesom en flerårig aftale vil medføre større kontinuitet, ejerskab og mulighed for at byde ind med ønsker til musikgruppe og genrer.

Pris for sæson 2024-25 er 35 kr. pr. elev – dog minimum 4.200 kr. + moms og KODA

Det er helt unikt. Det fællesskab, vi oplever til koncerterne, og det nærvær, der bliver – både blandt os som skole, men også med de musikere, der kommer, er fantastisk at opleve. Vi bruger det i høj grad til at udvikle vores børn, danne dem og give dem nogle oplevelser, som de måske ikke får sammen med deres forældre."
Trine Wad Andersen, skoleleder, Feldballe Friskole & Børnehus

SE KUNSTNERKATALOGET HER.

Koncerterne afholdes typisk for 120 elever ad gangen, men kan variere fra 100 til 300 afhængigt af musikgruppen, elevtal og lokaleforhold.

LMS har allerede opbygget struktur og faste aftaler med 69 kommuner i landet – nogle steder inkl. fri- og privatskoler, andre uden. Hvordan det ser ud i jeres kommune, afklares ved kontakt med LMS.

Mail LMS for info og aftale

LEVENDE MUSIK I SKOLEN

Levende Musik i Skolen er nationalt kompetence- og formidlingscenter for skolekoncerter, der har til formål at give alle landets børn og unge oplevelser med forskellige genrer af levende musik af høj kunstnerisk kvalitet.

LMS er Danmarks største koncertarrangør og sikrer med omkring 3000 årlige koncerter over 350.000 børn og unge adgang til en uvurderlig skat af musikalsk kulturarv uanset geografi og opvækstbetingelser. Men koncerterne følger specialudviklede undervisningsmaterialer, der spiller ind i skolens læringsdagsorden. LMS’ aktiviteter er støttet af Statens Kunstfond, Kulturministeriet og med ekstra bevilling på finansloven 2021-24.

Læs mere om Levende Musik i Skolen HER

ARTIKEL OM LMS I MAGASINET 'FRIE SKOLER'

"For mig er skolekoncerterne virkelig, virkelig fede, fordi der er undervisningsmateriale med. Det er jo altid fedt at invitere elever til koncert, men det er endnu federe for en musiklærer, når man kan forberede eleverne på dét, de skal ind og se. Det er en stor anbefaling."
Mette Keller, musiklærer, Feldballe Friskole & Børnehus

Kontakt for info og aftale

Mads Mølbach, Levende Musik i Skolen

(mandag-fredag kl. 9-14)

Telefon: 2562 2272

Mail: mads@lms.dk