Udvælgelseskriterier

Det er Levende Musik i Skolens uafhængige fagudvalg, som står for udvælgelsen af de ca. 100 musikgrupper, der årligt kommer på skolekoncertturné. Fagudvalget består af seks musikkyndige medlemmer – se her, hvem de er.


Udvalget gennemgår og vurderer ansøgningerne ud fra en række kvalitetskriterier samt anbefalinger fra Levende Musik i Skolens områdekonsulenter og producenter.


Herefter sammensætter Levende Musik i Skolen næste års turnéer ud fra faktorer som geografisk dækning, genrespredning, målgruppe, økonomi og ønsker fra skolerne.


Ved vurderingen lægges vægt på:

  • at den kunstneriske kvalitet er i top.
  • at ansøgerne har en klar idé om, hvorfor de ønsker at spille skolekoncerter. 
  • at skolekoncerten præsenterer musik, der åbner nye musikalske horisonter for eleverne. Det vil sige musik, børnene ikke møder i deres dagligdag. Derfor kan der være ensembler, der allerede nu med succes spiller for et børnepublikum, men som falder uden for de øvrige kriterier, fagudvalget finder relevante for en skolekoncertgruppe i Levende Musik i Skolens regi.
  • at musikken præsenteres med respekt for og indsigt i målgruppen og den særlige ramme, en skolekoncert udgør.
  • at musikken er i centrum.

Kvaliteten vurderes ud fra de fire punkter

Musikken: Kompositorisk kvalitet og musikalsk nødvendighed. Har musikken noget på hjerte? Er den relevant i forhold til den kunstneriske oplevelse og den kulturelle dannelse og læring i skolen?

Fremførelsen: Ligger musikernes præstationer i den absolutte topklasse, hvilket må forventes, når der forvaltes støttemidler fra Statens Kunstfond?

Kommunikationen: Kommer musikken ud over scenekanten? Har musikerne fingerspidsfornemmelse i forhold til den målgruppe, de henvender sig til? Er koncerten bygget op med fornemmelse for sammenhæng, flow og dramaturgisk forløb?

Relevansen: Passer koncertens idé til målgruppen og den skolemæssige sammenhæng?


Sammensætning af sæsonens program

Årets produktioner udvælges blandt de, der lever op til det ovenstående. Som regel er der dog mange flere gode produktioner, end der er plads til i årets samlede program.


Der kigges derfor på en række faktorer, når det samlede program sammensættes, så det repræsenterer en genrebredde samt vekselvirkning mellem nye og gamle produktioner, der skal dække både indskoling, mellemtrin og udskoling.


Desuden spiller økonomien ind. Da det er ressourcekrævende at producere undervisningsmaterialer, og tilbyde producenthjælp, samt at planlægge de enkelte turnéer kan Levende Musik i Skolen kun sende et begrænset antal grupper på turné. Hvert år er det omkring 100.


Gruppens størrelse har også betydning for økonomien, og derfor er det kun et fåtal af grupper på 5-6 medlemmer, der kommer på turné, mens det desværre er helt udelukket med grupper på 7 eller flere medlemmer.


Endelig tages der også mest muligt hensyn til de ønsker på specifikke grupper og genrer, som skoler og kommuner har indsendt.

Levende Musik i Skolen

Vester Allé 15

8000 Aarhus C

lms.dk


8619 4570

lms@lms.dk