LMS Koncertordning

Levende Musik i Skolen formidler først og fremmest skolekoncerter. Vores fokus er, at kvaliteten er høj, udbuddet stort, administrationen minimal og prisen attraktiv. Samtidig er ordningen fleksibel i forhold til særlige ønsker fra kommunen.


LMS Koncertordning går i korte træk ud på at give alle kommunens skoleelever mindst én professionel koncert om året med tilhørende undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialet er rettet til efter trinmålene for netop de årgange, der skal opleve koncerten.


Levende Musik i Skolen deler Statens Kunstfonds vision om, at alle skolebørn uanset geografi og opvækstbetingelser skal kunne møde levende musik af høj kvalitet, og det er skrevet ind i vores rammeaftale, at vi har ansvar for at få det til at lykkes.


Aktuelt får mere end 350.000 børn og unge glæde af vores cirka 3000 årlige skole- og familiekoncerter med godt 160 nøje udvalgte, topprofessionelle musikgrupper. Og vi arbejder på at nå ud til endnu flere de kommende år.


Smittende højt niveau

Med skolekoncerter sikrer kommunen sine yngste generationer et øjen- og øreåbnende møde med Danmarks professionelle musikliv. Det er live-koncerter, hvor eleverne møder genrer, de ellers sjældent støder på, så deres kulturelle horisont udvides.


Der er udarbejdet undervisningsmaterialer til koncerterne, som på den måde bliver en anderledes indfaldsvinkel til konkret læring og kan være med til at inspirere lærerne og fremme et højt fagligt niveau i musikundervisningen. Undervisningsmaterialet retter sig også ofte mod andre fag. Heriblandt også til udskolingens valgfag i musik. Find dem på lms.dk/musik-valgfag/

Læs mere om LMS' undervisningsmaterialer her.


Én pris

Koncertordningen er støttet af Statens Kunstfond, hvilket betyder, at over halvdelen af den reelle udgift allerede er betalt. Det er muligt at skrive 3-årig kontrakt med Levende Musik i Skolen, hvilket sikrer kommunen, at elevprisen er fastlåst i de 3 år. Find yderligere information om de økonomiske vilkår under menupunktet Skolekoncerter .

Mange fordele

Som LMS skolekoncert-kommune får I koncert med tilhørende undervisningsmateriale til alle kommunens elever hvert år. Koncerterne er tilpasset forskellige aldersgrupper, og der er et væld af grupper og genrer at vælge imellem, så man er velbevandret i dansk musikliv, når man går ud af skolen.

Derudover tilbyder Levende Musik i Skolen kommuner med 3-årige aftaler ekstra tilbud som workshops, familiekoncerter og opstart af KulturCrew

Yderligere bliver alle LMS' samarbejdskommuner en del af et omfattende netværk, der giver inspiration og indflydelse på ordningen, og de inviteres desuden til at deltage ved den årlige LMS Festival/Showcase.

Færdigt koncept

Administrativt er der et minimum af arbejde for skoler og kommuner ved at være med i skolekoncertordningen, idet Levende Musik i Skolen tager sig af musikhonorering, overnatning, turnélægning, transport, udarbejdelse af materialer med videre.

Kommunerne betaler en fast elevpris, uanset hvor mange medlemmer, der er i musikgruppen, og hvor de kommer fra i landet/verden. Opstår der ekstra løn- og transportudgifter, dækkes de af LMS.

Kontakt Levende Musik i Skolen

Med over 25 års erfaring er Levende Musik i Skolen en samarbejdspartner, som kan tilbyde kommunen et gennemprøvet koncept, der kan udvikles og tilpasses efter behov og økonomi. Er I interesserede i mere information, så kontakt Gitte Abildtrup Møller på gitte@lms.dk eller telefon 2893 1525.


"Med LMS Koncertordning sikrer vi, at alle vores børn får lige adgang til et bredt spektrum af musik med professionelle musikere, som har en stærk faglighed omkring det, de gør. Sammen med undervisningsmaterialet kan de give børnene en baggrundsviden om musik."


Louise Boye Moe, kultur- og fritidskonsulent og kommunekontakt i Lolland Kommune