Musik valgfag

Som nationalt kompetencecenter er det Levende Musik i Skolen fornemste opgave at fremme børn og unges møde med musikken. Det er vores overbevisning, at musikundervisning i folkeskolen og professionelle skolekoncerter går hånd i hånd i arbejdet for at sikre både fortidens og fremtidige generationers musikkultur.

Derfor har vi nu valgt at gøre en indsats for at hjælpe de skoler og lærere, som udbyder Musik valgfag i udskolingen.


Appendiks Musik valgfag

Fra skoleåret 2020-21 vil der som tillæg til det sædvanlige undervisningsmateriale til LMS Skolekoncerter for udskolingen være mulighed for at downloade et appendiks til Musik valgfag.


Foreløbig har vi lavet tre forskellige appendikser, der kan downloades i spalten her til højre uden betaling eller login. Hvert appendiks er udviklet som et generelt materiale, som understøtter Fælles Mål og kan bruges uanset, hvilken gruppe der kommer og spiller.


I de udskolingsmaterialer, hvor der ikke i forvejen findes et afsnit til Musik valgfag, vil der til sidst være en side, hvoraf det fremgår, hvilket appendiks, der er mest oplagt til den pågældende koncert.


Det klassiske materiale er produceret i regi af LMS-projektet Smag for Klassisk. Smag for Klassisk sætter fokus på formidling af den klassiske musik i børnehøjde, og er støttet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden.


Find også LMS' generelle materialer til indskoling og mellemtrin her

Læs mere om LMS' undervisningsmaterialer på lms.dk/lms-undervisningsmaterialer/.