Musik valgfag

Som nationalt kompetencecenter er det Levende Musik i Skolen fornemste opgave at fremme børn og unges møde med musikken. Det er vores overbevisning, at musikundervisning i folkeskolen og professionelle skolekoncerter går hånd i hånd i arbejdet for at sikre både fortidens og fremtidige generationers musikkultur.

Derfor har vi nu valgt at gøre en indsats for at hjælpe de skoler og lærere, som udbyder Musik valgfag i udskolingen.


Appendiks Musik valgfag

Fra skoleåret 2020-21 vil der som tillæg til det sædvanlige undervisningsmateriale til LMS Skolekoncerter for udskolingen, være mulighed for at downloade et appendiks til Musik valgfag.


Foreløbig har vi lavet to forskellige appendiks, der kan downloades i spalten her til højre uden betaling eller login. Hvert appendiks er udviklet som et generelt materialer, som understøtter Fælles Mål og kan bruges uanset hvilken gruppe, der kommer og spiller.

I de udskolingsmaterialer, hvor der ikke i forvejen findes et afsnit til Musik valgfag, vil der til sidst være en side, hvoraf det fremgår, hvilket appendiks, der er mest oplagt til den pågældende koncert.


Kursus på LMS Showcase 2020

Når Levende Musik i Skolen byder velkommen til LMS Showcase 2020 i København den 19. september, vil det blandt andet være med fokus på opkvalificerende lærerkurser. Et af dem vil specifikt gennemgå den nye undervisningsvejledning og prøvevejledning til Musik valgfag og drøfte muligheder og opgaver til inspiration for musiklærerne.


Læs mere om kurserne på LMS Showcase her.