FÆLLES MATERIALER


Som nationalt kompetencecenter er det Levende Musik i Skolens fornemste opgave at fremme børn og unges møde med musikken. Det er vores overbevisning, at musikundervisning i folkeskolen og professionelle skolekoncerter går hånd i hånd i arbejdet for at sikre både fortidens og fremtidige generationers musikkultur.


Fra skoleåret 2020-21 vil der som tillæg til det sædvanlige undervisningsmateriale til LMS Skolekoncerter for indskoling og mellemtrin være mulighed for at downloade et generelt materiale om forskelige emner.


Foreløbig har vi lavet to forskellige materialer, der vil kunne downloades i spalten til højre uden betaling eller login. Hvert materiale er udviklet som et generelt materiale, som understøtter Fælles Mål og kan downloades i boksen til højre.


Vi hører meget, men lytter lidt 

Materiale er skabt med henblik på at give eleverne bedre koncertoplevelser – også når musikken ikke er umiddelbar tilgængelig. At høre musik er ikke det samme som at høre, hvad der bliver sunget og spillet. Materialet sætter fokus på elevernes opmærksomhed og lytteevne ved hjælp af øvelser og worskshop-guide og kan bruges som forberedelse til alle slags koncerter. 


Lyt til Klassisk Indskoling

Med dette materiale får indskolingsbørn nye musikoplevelser med klassisk musik. Lytteeksemplerne følges op af sjove, tankevækkende og inspirerende måder at arbejde med klassisk musik på. Til hvert stykke musik er en lytte-faktaboks, en undre-skrive-tegneopgave og en idé til en praktiskmusisk indgang til musikken. Materialet er forsøgt tilpasset, så eleverne kan arbejde selv. 


De klassiske materialer er produceret i regi af LMS-projektet Smag for Klassisk. Smag for Klassisk sætter fokus på formidling af den klassiske musik i børnehøjde, og er støttet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden.


Find også LMS' generelle materialer udviklet til musik valgfag for udskolingen her

Læs mere om LMS' undervisningsmaterialer på lms.dk/lms-undervisningsmaterialer/.