SMAG FOR KLASSISK

Gennem projektet 'Smag for Klassisk' styrkede LMS i årene 2019 - 2022 den klassiske musik i koncertkataloget, arbejdede med fordomme omkring klassisk musik på skolerne, og skabte et netværk blandt de klassiske aktører.

Smag for Klassisk’-projektet havde sit udspring i, at skolerne ofte var tilbageholdende med at købe LMS’ klassiske skolekoncerter. Dén udvikling satte LMS sig for at vende med ‘Smag for Klassisk’. Formålet var at få hele fødekæden i spil for at nå verdens vigtigste publikum: Børnene.

Hvis vi går hjem hver især med en lidt større ild, end den vi havde før, og brænder for at flere børn skal møde den klassiske musik, så kan vi meget

Sådan lød det fra en deltager i Levende Musik i Skolens store klassiske satsning ”Smag for Klassisk”. Gennem tre år arbejdede ”Smag for Klassisk” for at styrke klassiske skolekoncerter for skolebørn og involverede i den forbindelse blandt andet symfoniorkestre, basisensembler, operainstitutioner, konservatorier og musikskoler. Mere end 275 koncerter i hele landet for over 30.000 skoleelever blev det til.

En perlerække af klassiske koncerter
Projektet satte ekstra fokus på formidlingen i de klassiske koncerter, og udover LMS’ koncertproducenter inddrog LMS både skoleelever og fagligheder fra f.eks. teaterverdenen til at give kompetent feedback. Det blev også til en nominering til en YAMaward for årets bedste skolekoncert for saxofonkvartetten Ensemble Eiradís.

5 ud af 5 stjerner. Når forældrene uopfordrede kommer og siger, at deres børn har givet udtryk for, at de vildt begejstrede for koncerten, så bliver det vist ikke meget bedre. Lærer, Løgstrup Skole, Viborg efter skolekoncert med
Damkapellet.

Inspiration, fællesskab og netværk
En anden af projektets succeser var at samle et landsdækkende netværk af klassiske aktører, der arbejder med professionelle koncerter for skoleelever.

”Det at se hinandens produktioner skaber et fælles sprog for at tale om koncerterne. Og så giver det ganske enkelt inspiration at se de meget forskellige koncerter, som vi hver især laver”, Søren V. Kjær, Copenhagen Phil

"Til projektets første aktivitet kom der kun få deltagere, men efterfølgende har deltagerne virkelig fået øjnene op for kvaliteten ved at mødes, og tilslutningen har været stor," fortæller projektleder Dorthe Damgaard fra LMS.

”Der kan være langt til de kolleger, som sidder andre steder i landet og arbejder med klassisk musik formidlet for børn. Det er skønt at mødes, og se hinanden i øjnene og få kollegial og professionel sparring”, Nina Ulf Jørgensen Ensemble Storstrøm

Afslutning med bravour
LMS-showcase 2022 i september markerede det officielle klimaks på ”Smag for Klassisk ”-projektet. Her samledes deltagere til to indholdsrige dage med oplæg, dialog, workshop og ikke mindst masser af klassiske koncerter for skoleelever i alle aldersgrupper. Til showcasen var der bl.a. inviteret deltagere fra konservatorier og interesserede musikere.

”Jeg har hørt fire forskellige klassiske koncerter, og det har været så inspirerende og lærerigt! Fx virker det bare sindssygt stærkt at spille uden noder. Det har jeg virkelig fået øjnene op for i dag. Jeg spiller selv i en strygekvartet, og vi vil gerne til at spille skolekoncerter”, Konservatoriestuderende violinist, Clara Glasdam

Samarbejdet med konservatorier og PR-arbejdet i klassiske kredse bar også frugt på andre måder: I oktober 2022 modtog LMS rekordmange klassiske ansøgninger og på den baggrund blev der udvalgt rekordmange klassiske grupper til at spille skolekoncerter i skoleåret 2023/24.

”Vi glæder os til at arbejde videre med den viden, som vi har opsamlet gennem projektet, og som vi fortsat vil formidle”, slutter Dorthe Damgaard.

Om ’Smag for Klassisk’

Projektperiode: 2019 - 2022


Læs den afsluttende rapport her


Projektet havde til formål at:

  • udvikle samarbejdet mellem producenter, orkestre og organisationer i Danmark
  • arbejde med formidlingen og med at inddrage nyt undervisningsmateriale
  • medvirke til at nedbryde fordomme om klassisk musik som mindre egnet for børn og unge
  • præsentere best practice-koncertforløb til inspiration og dokumentation.

Projektet var støttet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden