Løn og skemaer

Vi har sammenfattet nogle enkle forklaringer på, hvordan du nemt sørger for at få udbetalt korrekt løn og godtgørelser. Se punkterne herunder, og hent de relevante skemaer længere nede på siden.

Hvornår får du løn? Hvis du sender faktura, har LMS 16 dages behandlingstid. For lønmodtagere udbetales løn hver 14. dag – se dato for lønudbetaling ift. koncertperiode i skemaet HER

English version below - Versión en español abajo

 • A - Du har ønsket løn via lønbureau / A-indkomst

  Læs kontrakten godt igennem – tjek, at der fremkommer alle oplysninger vedrørende udbetalinger.

  Udfyld alle felter i diætskema – findes her på siden med titlen "Skema til rejsegodtgørelse".

  Udfyld alle felter i kørselsskema – findes her på siden med titlen "Skema til kørselsgodtgørelse".

  Send diætskema og kørselsskema til lms@lms.dk.

  Sørg for, at regninger og kvitteringer for relevante udlæg også sendes til lms@lms.dk (eks. Brobizz, brokvittering, færgebillet, diesel/benzin ved leje af bil via LMS)
 • B - Du sender en faktura

  Læs kontrakten godt igennem – tjek, at der fremkommer alle oplysninger vedrørende udbetalinger.

  Indsend faktura med mail til lms@lms.dk med følgende oplysninger: Fakturanr., firmanavn, adresse, musikgruppenavn, spilleperiode, bankoplysninger, cvr.nr, betalingsbetingelser, navn på musiker, er det familiekoncert eller skolekoncert.

  Udfyld diætskema – findes her på siden med titlen "Skema til rejsegodtgørelse".

  Udfyld kørselsskema – findes her på siden med titlen "Skema til kørselsgodtgørelse".

  Vedhæft diætskema og kørselsskema samt kvitteringer fra bro, færge mv sammen med min faktura.
 • C - Du kører i egen bil

  Tjek i kontrakten, at der angivet antal biler, der køres i.

  Udfyld kørselsskema – findes her på siden med titlen "Skema til kørselsgodtgørelse".

  I skemaet skal der være udfyldt fra adresse til adresse, derfor kan det være en god idé at downloade skemaet inden turne og udfylde løbende.

  Send skemaet til lms@lms.dk
 • D - Transport til/fra udland

  Musikere bosat i udlandet skal være opmærksomme på, at LMS kun dækker udgifter til transport i Danmark.

SKEMAER

Her kan du downloade skemaer til godtgørelser og se tariffer for indeværende sæson.

Tariffer 2023-2024

Skema til rejsegodtgørelse (diæter) 2023

Skema til rejsegodtgørelse (diæter) 2024

Skema til kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) 2023

Skema til kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) 2024


AFTALE MED DANSK MUSIKER FORBUND

Levende Musik i Skolen har overenskomst med Dansk Musiker Forbund.

Hent overenskomsten for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024 HER.

Hent overenskomsten for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2026 HER.

AFTALE MED EUROPCAR

LMS har en aftale med Europcar om leje af personbiler og vare-/lastbiler, alt fra en-dags-leje til månedsleje. Den giver LMS-musikere attraktive priser på al billeje og forbedrede vilkår i forhold til forsikring/selvrisiko m.m.


Booking kan ske på europcar.dk, hvor du logger ind som erhvervsprofil på følgende måde:

Bruger nr.: 1084256 , Adgangskode: 1084256LM – her kan du booke alt op til 29 dage.


Skal du bruge bil i mere end 29 dage, skal du kontakte din lokale Europcar-station eller customerSupport@europcar.dk eller telefon 3355 9915, som hjælper dig gennem processen. Husk at oplyse aftalenummer 1084256 .


Har du særlige behov for mange gentagne bookinger, en specialbil, langtidsleje/leasing eller andet, kontakt Helle H. Krogh, der er aftaleansvarlig hos Europcar, på mail hhk@europcar.dk eller telefon 8933 1161.


ENGLISH - PAYMENT

HOW TO GET PAID

 • I will send an invoice

  Make sure to read the contract thoroughly; it should provide all relevant information on payments.

  Send an invoice addressed to LMS including the following information: invoice number, company name, address, band name, concert period, bank details (IBAN number + swift code) payment terms, name of musician(s), and whether it is for a school concert or a family concert.

  Fill in the forms on travel expenses and per diem found on this page called "Form for per diem allowance" and "Form for mileage allowance."

  In attachments to the invoice, please include both forms and additional receipts from bridge toll, ferry etc.

  If you are a foreigner, please also state your date of your birth and your address.
 • I will use my own car

  Make sure the contract states the number of cars employed (any expenses related to additional cars will not be covered by LMS.)

  Fill in the travel expense form found below "Form for mileage allowance".

  In order to fill in the form correctly, you need to apply locations “address-to-address”. Therefore it is a good idea to download the form prior to the tour and fill it in as you go along.
 • LMS rents a vehicle for the band

  NOTE: write down the odometer level upon receipt, and again at delivery.

  NOTE: check the vehicle for damages before you leave the car rental. If there are any damages, inform the desk and make sure an employee registers it in their system.

  NOTE: please refuel the vehicle before delivery.

  NOTE: there is an insurance deductible of DKK 1.500.

  NOTE: the band is liable for any speeding and/or parking tickets, damages, extra mileage, and additional expenditure exceeding the actual rental fee.
 • Per diem allowance

  If your LMS tour lasts two weeks or more, the per diem covered by LMS will include weekends.
 • Transport to/from Denmark

  Please note that all transport to and from Denmark is not covered by LMS.

ESPAÑOL - SALARIO

COMO RECIBIR EL SALARIO

 • 1 - Enviando una factura

  Lee el contrato con atención – aqui aparesca la información relativa a todos los pagos.

  Envie la factura dirigido a LMS. Nota por favor los siguientes datos en la factura: Número de factura, nombre de empresa, dirección, nombre del grupo, período de conciertos, información bancaria (IBAN y código Swift) los términos de pago, nombre del músico, y si se trata de conciertos camaleón (Kamæleonkoncert) o conciertos escolares (skolekoncert).

  Completa los formulários sobre kilómetros y alimentación - "Formulario gastos de viaje 2016" y "Formulario de gastos de transporte 2016".

  Adjunta los dos formulários y relevantes recibos de puente y transbordador.

  Si es extranjero, por favor nota su dato de nacimiento y su direción.
 • 2 - LMS alquila un coche para el grupo

  NOTA: Toma nota del kilometraje del odómetro tras la receptión y entrega del coche.

  NOTA: Comprueba el coche por daños antes de la salida. En caso de algun daño, informa un empleado para que sea anotada.

  NOTA: Llena el coche con gasolina antes de entregarlo.

  NOTA: Hay deducibles de seguros; el músico cubre los daños.

  NOTA: El grupo es responsable de pagar los gastos que no son el alquiler de coche mismo – billetes de aparcamiento/velocidad excesiva, daños, y kilometraje de más.
 • 3 - Utilizo mi propio coche

  El contrato especifica el número de coches usados. Si se usan más coches, LMS no son responsables por los gastos.

  Complete el formulario "Formulario gastos de transporte".

  El formulario se completa dirección à dirección. Por eso, puede tener sentido imprimirlo antes de irse y completarlo en camino.
 • 4 - Gastos de Viaje (dieta de día)
  Si el gira de LMS dura dos semanas o más, los gastos de viaje (dieta de día) cubiertos por LMS incluirá los fines de semanas
 • 5 - Transporte desde / hacia Dinamarca
  Tengase presente que todo el transporte hacia y desde Dinamarca no está cubierto por LMS

Levende Musik i Skolen

Vester Allé 15

8000 Aarhus C

lms.dk


8619 4570

lms@lms.dk