Ledig stilling hos Levende Musik i Skolen

Deltidsstilling som producent af undervisningsmaterialer

Levende Musik i Skolen (LMS) afholder årligt omkring 3000 professionelle skolekoncerter i landets grundskoler, spillet af 150-170 forskellige musikgrupper. Til hver gruppes koncertproduktion produceres et undervisningsmateriale målrettet indskoling, mellemtrin eller udskoling, der kan benyttes før og/eller efter koncerten. Hvert undervisningsmateriale udarbejdes med udgangspunkt i musikgruppens kunstneriske udtryk og koncertproduktion. Se musikgrupper og eksempler på udviklede materialer her: lms.dk/find-kunstner

Det er LMS’ ambition kontinuerligt og målrettet at udvikle på materialerne, så de taler ind i skolens virkelighed, er lette at gå til og brugbare for både erfarne, nye og evt. ikke-uddannede musiklærere. Nu søger vi en producent, som især har indblik i udskolingen, og som kan komplementere vores hold af dygtige og fagligt kompetente producenter.

LMS’ nye undervisningsproducent skal med afsæt i musikken udvikle undervisningsmaterialer med høj faglighed, og som lægger op til en varieret og kreativ undervisning, der også kan fremme en kropslig og aktiv tilgang til læring – både i musik og i andre fag. Producenten forventes at have viden om og måske erfaring med selv at arbejde med en praksisfaglig dimension i undervisningen.

For LMS er det et mål, at vores koncerter og undervisningsmaterialer kan understøtte lærernes arbejde med elevernes motivation samt faglige og sociale trivsel.


Om dig:

 • Du er læreruddannet eller lignende, evt. med efteruddannelse i fx didaktik eller pædagogik på en grundskole.
 • Du har den nødvendige forståelse for, hvordan man kan arbejde med musikken og koncerten som afsæt ind i andre fag.
 • Du har forståelse for og stor indsigt i lærernes virkelighed og dagligdag.
 • Du holder dig løbende opdateret i den politiske dagsorden for folkeskolen.
 • Du har erfaring med at producere undervisningsmaterialer.
 • Du kan både arbejde kreativt og analytisk.
 • Du er god til at holde overblik i samarbejde med musikere, lærere, elever, kolleger mm.
 • Du er åben, serviceorienteret, samarbejdsvillig og god til at kommunikere i skrift og tale.
 • Du skal være habil bruger af Officepakken/Google Docs og have mod på at lære nye programmer at kende. Det er desuden en fordel, hvis du er lærenem IT-bruger med kendskab til undervisningsrelevante programmer/kanaler.

Hos os vil du få:

 • Tæt sparring og oplæring i arbejdet.
 • Plads i et team bestående af otte materialeproducenter, som løbende inspirerer og vidensdeler med hinanden.
 • Systematik og god organisering af arbejdet.
 • Stor fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet – dog med størst arbejdspres i januar-maj.
 • Stor faglighed og godt humør hos dine kolleger.
 • Et fagligt miljø på LMS-kontoret i Aarhus, hvor vi forventer din tilstedeværelse til dele af eller alle dine timer.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgning

Sendes til presse@lms.dk

Da vi ønsker at ligestille alle ansøgere bliver din ansøgning i forbindelse med udvælgelse til samtaler anonymiseret i forhold til køn, alder og etnicitet.

Ansøgningsfrist:

Fredag d. 24. november 2023 kl 12.00.

Samtaler:

Afholdes onsdag d. 29. november 2023 i Aarhus.

Praktisk

Løn:

Levende Musik i Skolen læner sig op ad Danmarks Lærerforenings overenskomst på det statslige område.


Timetal:

15-20 timer ugentligt i gennemsnit.


Opstart:

1. januar 2024 eller snarest derefter.


Planlagte møder:

11. december 2023, eftermiddagsmøde på Sjælland.

20.-21. januar 2024, internat i Odense.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål kan stiles til 

Fagkonsulent Mette Spange Albertsen

mette@lms.dk / 5240 2200