KONCERTLØFTET


Hvorfor Koncertløftet?


Dansk kulturliv byder på en rigdom af koncerter og andre musiktilbud af høj kvalitet. De skal være tilgængelige for alle børn og unge, og det sker bedst og bredest gennem et godt samarbejde med skolen.


Koncertoplevelser bidrager til den almene dannelse og viden om, hvem vi var / er / kan blive.


Koncertoplevelser bidrager med en kunstnerisk dimension ind i læringsrummet og er med til at nuancere oplevelser, udtryk og læring.Hvad vil Koncertløftet?


Alle elever i grundskolen skal møde den levende, professionelle musik hvert år. Koncerterne er kendetegnet ved:


  • Høj kunstnerisk og formidlingsmæssig kvalitet.
  • Samlet set byde på genremæssig bredde gennem skoleårene.
  • Koncerterne udvider elevernes musikalske horisonter og tilskynder til aktiv deltagelse i musiklivet som koncertforbrugere og musikudøvere.
  • Koncerterne er relevante for skolerne.
  • Skabe en kobling mellem den digitale verden og koncertoplevelserne.Hvem står bag Koncertløftet?


Alliancen bag Koncertløftet består af alle institutioner, der i kraft af rammeaftale eller lignende med staten afholder koncerter for børn og unge i grundskolen. Musiklivet har ganske enkelt samlet sig bag en fælles vision, der skal komme børn og unge til gode.


Levende Musik i Skolen er ansvarlig for koordineringen i tæt samarbejde med DEOO og de enkelte institutioner - symfoniorkestre, basisensembler, spillesteder og genreorganisationer.

CREDO - læs Koncertløftets credo her


Kontaktperson

Koncertdirektør Ebbe Høyrup

ebbe@lms.dk

+45 31 25 79 90Følgegruppe

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har nedsat en følgegruppe omkring projektet, bestående af:

Dorte Bille (formand) - Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik

Asbjørn Keiding - DEOO

Dorte Andreas - Skolelederforeningen

Ebbe Høyrup - Levende Musik i Skolen

Esben Marcher - Dansk Live

Gitte Abildtrup Møller - Levende Musik i Skolen

Steen Lindgaard - Børne- og Kulturchefforeningen

Tina Kristensen - Kommunernes Landsforening