Koncertløftet

Alle danske børn skal mindst én gang om året opleve en god koncert. Det er Statens Kunstfond og den brede vifte af statsstøttede musikinstitutioner fast besluttede på. Derfor samarbejder de med skoler over hele landet om at nå ud til alle.

Denne stort anlagte nationale indsats har fået navnet Koncertløftet af to årsager: Fordi, der er tale om et løfte om at formidle fantastiske musikoplevelser til alle, og fordi koncerterne naturligvis giver børnene et musikalsk løft.

Musik skaber relationer, fællesskab og nærhed og bringer os dermed tættere på hinanden. Professionelle koncertoplevelser i regi af skolerne giver desuden inspiration og motivation til at bruge musikkens rum, fordi de demonstrerer, hvordan man kan tilføre en kunstnerisk dimension til skolens læringsrum. Dermed er de med til at nuancere oplevelser, udtryk og læring, ligesom de afføder øget trivsel blandt børnene.

De mange partnere, der står bag Koncertløftet, er med til at sikre den højeste kvalitet og en imponerende bredde i de musikalske udtryksformer, der præsenteres.

Hvad vil Koncertløftet?

Alle elever i grundskolen skal møde den levende, professionelle musik hvert år. Koncerterne er kendetegnet ved:

  • Høj kunstnerisk og formidlingsmæssig kvalitet.
  • Samlet set byder de på genremæssig bredde gennem skoletiden.
  • Koncerterne udvider elevernes musikalske horisonter og tilskynder til aktiv deltagelse i musiklivet som koncertforbrugere og musikudøvere.
  • Koncerterne er relevante for skolernes undervisning.
  • De skaber en kobling mellem den digitale verden og koncertoplevelserne.

Hvem står bag Koncertløftet?

Alliancen bag Koncertløftet består af alle institutioner, der i kraft af rammeaftale eller lignende med staten afholder koncerter for børn og unge i grundskolen.

Levende Musik i Skolen er ansvarlig for koordineringen i tæt samarbejde med DEOO og de enkelte institutioner – symfoniorkestre, basisensembler, spillesteder og genreorganisationer.