12. april 2023

LMS søger fagudvalgsmedlemmer

Levende Musik i Skolen søger nu to nye medlemmer til vores uafhængige fagudvalg, der hvert år står for at udvælge de musikgrupper, som kommer på skolekoncertturné.

Mere end 350.000 grundskoleelever møder hvert år professionelle, turnerende musikere, der er sendt ud i landet af Levende Musik i Skolen.

Hvilke genrer og kunstnere eleverne skal stifte bekendtskab med afgør LMS’ fagudvalg, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes årligt to medlemmer.

Er det noget for dig at få indflydelse på de danske børns musikalske dannelse, har du nu chancen.

For at komme i betragtning skal du have:

  • Stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget.
  • Solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø.
  • Viden om kunstnerisk formidling til børn og unge.

De fire blivende fagudvalgsmedlemmer (se hvem de er HER) har stærke kompetencer og baggrund inden for formidling og musikpædagogik, rytmisk og klassisk musik. Vi ønsker, at de to nye medlemmer med deres viden supplerer dette felt – ligesom vi generelt tilstræber bred diversitet både i fagudvalget og i valget af musikgrupper.

Arbejdet består først og fremmest af deltagelse i to årlige møder med mødepligt:

  • Et udviklingsmøde (i 2023 er det tirsdag den 6. juni 10-14 i København)
  • Et heldags udvælgelsesmøde (i 2023 er det tirsdag 31. oktober 10.00-22.00 i Aarhus)

Som forberedelse til mødet i oktober skal medlemmerne gennemgå de mange (typisk 350-450) online ansøgninger. Ansøgningerne fylder typisk 1-2 sider hver og indeholder også lydeksempler, fotos og YouTube-klip.

Udover ovenstående forventes medlemmerne så vidt muligt også at deltage ved LMS Festival d. 3.-5. oktober 2023 i Holbæk.

Lønnen består dels af 10.500 kroner i forberedelseshonorar for gennemgang af ansøgninger samt 3 x mødehonorar for selve udvælgelsesmødet (pga. længden), mens øvrige møder aflønnes med ét mødehonorar. Transport og forplejning samt overnatning ved behov dækker LMS naturligvis.

Ansøg på mail senest 10. maj 2023, hvis du er interesseret, kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max én A4-side) samt CV til gitte@lms.dk.

Bestyrelsen vil på sit møde sidst i maj udvælge de to nye medlemmer. Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg

Har du spørgsmål? Skriv til direktør Gitte Abildtrup på gitte@lms.dk

(foto: Christian Brandt)