21. marts 2024

LMS søger nye medlemmer til fagudvalget

Levende Musik i Skolen søger igen i år to nye medlemmer til vores uafhængige fagudvalg, der står for at udvælge de musikgrupper, som kommer på skolekoncertturné.

Op mod 400.000 grundskoleelever oplever hvert år en skolekoncert med professionelle, turnerende solister og grupper, der er blevet produceret og sendt på landevejen af Levende Musik i Skolen.

Hvilke genrer og kunstnere eleverne skal stifte bekendtskab afgør LMS’ fagudvalg, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes årligt to medlemmer.

Er det noget for dig at få indflydelse på de danske børns musikalske dannelse, har du nu chancen. For at komme i betragtning skal du have:

  • Stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget.
  • Solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø.
  • Viden om kunstnerisk formidling til børn og unge – gerne specifikt musik og formidling ind i skolen.

De fire blivende fagudvalgsmedlemmer (se, hvem de er HER) har stærke kompetencer og baggrund inden for jazz, rytmisk, klassisk og eksperimenterende musik. Vi ønsker, at de to nye medlemmer med deres viden supplerer dette felt – ligesom vi generelt tilstræber bred diversitet både i fagudvalget og i valget af musikgrupper.

Arbejdet består først og fremmest i at gennemgå og bedømme de mange (typisk 350-450) online ansøgninger, LMS i efteråret modtager fra musikgrupper, som gerne vil på skolekoncertturné. Ansøgningerne fylder typisk 1-2 sider hver og indeholder også lydeksempler, fotos og YouTube-klip.

Selve udvælgelsen foregår på en årlig mødedag, hvor der er mødepligt. I 2024 ligger denne dag onsdag den 30. oktober 8.30-22 i Aarhus. Der vil være mulighed for overnatning.

Hertil kommer dels deltagelse i LMS’ årlige festival/showcase samt et årligt møde i foråret, hvor man forventes at deltage. Det er i 2024:

27/5 kl. 10-14.30: Møde på Sjælland (nærmere lokation følger)

25/9 kl. 9-20: LMS Showcase i Kolding (mulighed for overnatning)

Lønnen består dels af 10.500 kroner i forberedelseshonorar for gennemgang af ansøgninger samt 3 x mødehonorar for selve udvælgelsesmødet (pga. længden), mens øvrige møder aflønnes med ét mødehonorar. Transport og forplejning samt overnatning ved behov dækker LMS naturligvis.

Ansøg på mail senest 5. maj 2024, hvis du er interesseret, kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max én A4-side) samt CV til gitte@lms.dk, emnefelt: “Ansøgning til LMS' fagudvalg”.

Bestyrelsen vil på sit møde sidst i maj udvælge de to nye medlemmer. Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg

Har du spørgsmål? Skriv til direktør Gitte Abildtrup på gitte@lms.dk

(foto: Christian Brandt)