27. februar 2023

LMS tilbyder digitale gæstelærere til musiktimerne

Hvordan kan en fortælling blive til en sang, hvad er swing og hvordan laver man sit helt eget musiknummer med en app på telefonen? Det - og meget andet - kan elever i grundskolen blive klogere på med hjælp fra nye digitale undervisningsmaterialer fra Levende Musik i Skolen.

Hos Levende Musik i Skolen blev 2023 blandt andet skudt i gang med udgivelsen af fem nye undervisningsmaterialer. Materialerne er målrettet musikundervisning i grundskolen og har et særligt fokus på elevinddragende og medskabende undervisning i tråd med Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022.

Materialerne, der er udarbejdet af en række musikere, forfattere og producenter med Ghita Johansen, materialeproducent hos LMS, som tovholder, kan nu tilgås – kvit og frit – på lms.dk af alle landets grundskolelærere og andre interesserede - HER.

At det nye undervisningsmateriale er digitalt, betyder kort sagt, at hvert materiale er opbygget med udgangspunkt i en række videoer, hvori forskellige musikere m.m. taler direkte til eleverne og guider dem i deres vej til læring.

Spørger man Ghita Johansen, der selv har arbejdet som musiklærer i grundskolen i mere end 30 år, er den digitale opbygning relevant, fordi den muliggør, at eleverne selv inddrages i at skabe spændende og lærerige musiktimer.

“I undervisningen er læreren altid den begrænsede ressource, og det skal vi på en eller anden måde prøve at komme rundt om. Der er de digitale hjælpemidler og værktøjer meget vigtige,” siger Ghita Johansen.

Som lærer har Ghita Johansen selv oplevet, hvordan musiktimen ofte bliver begrænset af, at hun kun kan hjælpe og instruere én gruppe elever ad gangen. Netop dét problem kan de nye materialer være med til at afhjælpe.

“Det bliver simpelthen en ekstra digital lærer. Det betyder, at eleverne selv kan tage ansvar for deres læring og ikke skal stå og vente på, at læreren bliver ledig. Hele den der uro i musiklokalet kan det digitale hjælpe med at afskaffe. Det er genialt. Og det virker,” siger Ghita Johansen.

Sidemandsoplæring er centralt i de nye materialer

Ud af de i alt fem nye undervisningsmaterialer, er to af materialerne målrettet indskolingen, to mellemtrinnet og det sidste delvist mellemtrinnet og musik som valgfag.

Især i de af materialerne, der er lavet til mellemtrinnet, er der i høj grad lagt op til, at eleverne selv skal tage initiativ og bidrage medskabende i undervisningen. Dette foregår blandt andet ved, at eleverne prøver kræfter med apps som BandLab, der gør det nemt og sjovt for børn og unge at eksperimentere med at lave deres egne digitale musikproduktioner.

Om denne strategi siger Ghita Johansen:

“Et begreb, som jeg går meget stærkt ind for, er det der hedder peer-to-peer-learning – eller sidemandsoplæring. Det vil sige, at man som elev ikke skal høre, hvad læreren siger, men høre hvad ens kammerat siger og kommentere på det. På den måde får eleverne en dialog i gang og lærer sammen.”

Ghita Johansen fortæller, at hun som lærer selv har oplevet, hvordan især de lidt ældre elever virkelig kan vokse med opgaven og få meget ud af, hvis de får lov at blive sluppet fri i musikundervisningen.

“Det giver noget til eleverne, at de inddrages og kan være medskabende. Forskning viser, at elever husker bedre og lærer hurtigere, når de skal tage ansvar for deres egen læring,” siger Ghita Johansen.

Nu skal undervisningsmaterialerne stå deres prøve

Da undervisningsmaterialerne stadig er helt nye, afventer Ghita Johansen og LMS stadig at høre mere om, hvordan det forløber, når materialerne bliver brugt i praksis.

Over de næste fem uger vil LMS derfor sætte fokus på ét materiale om ugen og blandt andet være med, når ét af materialerne skal stå sin prøve i en musiktime. Ghita Johansen selv vil på det kraftigste anbefale hendes musiklærer-kollegaer at kigge nærmere på de nye, unikke materialer.

“Kombinationen af folk, som er vant til at formidle til og inddrage børn som målgruppe og så det digitale islæt – det er det, det handler om. Det er en værktøjskasse, som man kan bruge for at gøre musikoplevelsen, musiklæringen, musikmulighederne bedre og større,” siger Ghita Johansen.

Oplev materialerne HER!