23. januar 2024

Når læring bliver en leg

LMS sætter strategisk ind med øget fokus på praksisfaglige elementer og leg i undervisningsmaterialerne.

“Fordi vores børn har siddet foran en tavle i otte timer, skal vi ikke tro, de har lært noget. Det kan ryge ind ad det ene øre og ud ad det andet. Hvis det ikke kobler sig til deres virkelighed, er det tom læring.”

Sådan sagde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i marts 2023 til DR og satte endnu engang fokus på sit ønske om at indføre mere praksisfaglighed i folkeskolen.

Og netop dét at koble elevernes læring med deres virkelighed udenfor klasselokalet er noget, som Levende Musik i Skolen (LMS) gennem en længere periode har arbejdet med. Fra og med 2024 er det derfor også besluttet, at LMS i endnu højere grad end tidligere skal arbejde med at implementere en legende, kreativ og mere praksisorienteret læringstilgang i alle nye undervisningsmaterialer.


Første store skridt på dette indsatsområde blev taget i Odense denne weekend, da LMS’ materialeproducenter deltog i et to-dages kursus med fokus på den nordisk inspirerede læringstilgang ‘Playful Learning’. Playful Learning er udviklet som et samarbejde mellem de danske professionshøjskoler og LEGO Fonden, og ambitionen med projektet er at udvikle en mere legende tilgang til børn og unges læring, samt at styrke deres fantasifulde og eksperimenterende tilgang til verden.

Fantasi fremfor facit

Mette Spange Albertsen, der er fagkonsulent og projektudvikler hos LMS, var en af deltagerne på weekendens seminar. Hun fortæller, at producentteamet har haft to inspirerende og meningsfulde kursusdage, som spiller godt sammen med LMS’ strategi på materiale-området.

“Ambitionen er, at vores materialer skal på skoleskemaet i langt de fleste fag, og derfor mener vi også, at vi har et ansvar for at udvikle dem på en måde, så eleverne modtager undervisning, der lægger op til kreativ, kropslig og legende læring. Vi ved at denne form for læring fremmer meningsfuldhed og trivsel hos eleverne – som i sidste ende er afgørende for at opnå et godt læringsmiljø,” siger Mette Spange Albertsen.

Faktaboks


Ny producent ser mange muligheder

Blandt LMS’ team af materialeproducenter er der nogle, der allerede har gode erfaringer med at arbejde ud fra legende og praksisbaserede læringstilgange. Det gælder for eksempel det nyeste skud på LMS-stammen, Koushi Radhakrishnan, der tiltrådte sin stilling som undervisningsmaterialeproducent i januar i år.

“Jeg har været lærer i 16 år, og det er min klare erfaring, at børn husker bedre, når de får mulighed for at bruge alle deres sanser i undervisningen. Selvom mine elever måske ikke kan huske, at de har læst en novelle, så kan de godt huske, at de lavede lerfigurer af novellens karakterer – og på den måde kommer undervisningen tilbage til dem,” fortæller Koushi Radhakrishnan og fortsætter:

“Hos LMS er der allerede en kæmpe læringsressource i form af musikken. Når man så kobler den sammen med nogle fysisk praktiske elementer, synes jeg, der er et enormt potentiale for at lave inspirerende og spændende undervisning, som børnene tager ind og husker med både krop og hjerne.”

At LMS sætter ind på at implementere mere praksisfaglighed i undervisningen får også ros eksternt. Weekendens kursusholder, lektor Lone Sonne, underviser til daglig lærerstuderende i netop brugen af Playful Learning – og spørger man hende, er LMS’ tiltag et vigtigt initiativ i en virkelighed, hvor flere og flere lærere netop ønsker at inddrage kreativitet og aktivitet i deres undervisning:

“Der foregår heldigvis allerede meget undervisning i skolen, hvor børn får lov til at undersøge, stille spørgsmål og afprøve ideer. Skal dette fortsætte, er det selvfølgelig vigtigt og oplagt, at alle os som underviser eller designer undervisningsmaterialer – ligesom LMS – står sammen om at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden,” siger lektor Lonne Sonne.

Hos LMS håber fagkonsulent Mette Spange Albertsen da også, at både elever og lærere vil få glæde af LMS’ øgede fokus på den praksisfaglige og legende læringstilgang, og hun ser frem til at modtage skolernes feedback, når de nye materialer bliver taget i brug efter sommerferien.

Foto af Cecilie Cramer

Til kursusweekenden i Odense blev der blandt andet arbejdet kreativt med udgangspunkt i "flip-flappere". Foto: Cecilie Cramer.