16. marts 2022

Vil du udvælge LMS’ musikgrupper?

Levende Musik i Skolen søger nu tre nye medlemmer til vores uafhængige fagudvalg, der hvert år står for at udvælge de musikgrupper, som kommer på skolekoncertturné.

Cirka 350.000 grundskoleelever møder hvert år professionelle, turnerende musikere, der er sendt ud i landet af Levende Musik i Skolen.

Hvilke genrer og kunstnere skal eleverne stifte bekendtskab med? Det afgør LMS’ fagudvalg, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder normalt i tre år, og der udskiftes årligt to medlemmer.

Vi mangler denne gang helt ekstraordinært tre nye, friske medlemmer, der vil kaste deres ekspertiser ind i udvalgsarbejdet de næste år. To medlemmer binder sig for tre år, et medlem for to år.

Er det noget for dig at få indflydelse på de danske børns musikalske dannelse, har du nu chancen.

For at komme i betragtning skal du have:

 • Stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget
 • Solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø – gerne som musiker
 • Viden om kunstnerisk formidling til børn og unge

De tre blivende fagudvalgsmedlemmer har stærke kompetencer inden for almen kunstformidling, pop, heavy metal og folkemusik. Vi ønsker derfor, at de tre nye medlemmer med deres viden supplerer dette felt – ligesom vi generelt tilstræber bred diversitet.

Arbejdet består først og fremmest af deltagelse i to årlige møder med mødepligt:

 • Et udviklingsmøde (i 2022 er det mandag 30. maj 10.30-14.00 i en endnu ikke fastlagt by på Sjælland)
 • Et heldags udvælgelsesmøde (i 2022 er det torsdag 3. november 10.00-22.00 i Aarhus)
 • Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne gennemgå de mange (typisk 300-400) online ansøgninger. Ansøgningerne fylder typisk 1-2 sider hver og indeholder også lydeksempler, fotos og YouTube-klip.

  Udover ovenstående forventes medlemmerne så vidt muligt også at deltage ved LMS Showcase d. 29. september 2022 i København.

  Lønnen består dels af 10.000 kroner i forberedelseshonorar for gennemgang af ansøgninger samt 3 x mødehonorar for selve udvælgelsesmødet (pga. længden), mens øvrige møder aflønnes med ét mødehonorar. Transport og forplejning samt overnatning ved behov dækker LMS naturligvis.

  Ansøg på mail senest 1. maj 2022, hvis du er interesseret, kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max én A4-side) samt CV til gitte@lms.dk.

  Bestyrelsen vil på sit møde sidst i maj udvælge de to nye medlemmer. Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg

  Har du spørgsmål? Skriv til konstitueret direktør Gitte Abildtrup på gitte@lms.dk