20. marts 2013

Festival med fagligt tiltag

Der er nu åbent for tilmelding til Musik i Tide Festival 2013, som blandt andet byder på to dages lærerkursus.

Årets Musik i Tide Festival bliver afholdt 6.-8. oktober i Næstved, og som noget nyt vil der sideløbende med festivalen køre et 2-dages lærerkursus udbudt i samarbejde med landets Centre for Undervisningsmidler. Kursets titel er "Brug musikkens verden", og det går i korte træk ud på at give lærere et inspirerende indblik i, hvordan kunst- og kulturtilbud kan inddrages i undervisningen og gøres til en aktiv og berigende medspiller. "Det er helt oplagt at lægge sådan et kursus i forbindelse med vores festival, da man så har direkte adgang til praktiske eksempler på koncerter under hele forløbet, og vi kan så også kombinere med oplægsholderne, der kan komme både kursusdeltagere og almindelige festivaldeltagere til gode," fortæller Gitte Abildtrup Møller, souschef hos LMS om baggrunden for det nye tiltag. På de to dage, kurset strækker sig over, vil deltagerne blandt andet møde forskeren Tatiana Chemi, som står bag den roste bog "Kunsten at integrere kunst i undervisningen", og fra teaterverdenen kommer konsulent Pernille Welent Sørensen, der vil give deltagerne eksempler på redskaber, som kan få børn og unge til at reflektere mere over kulturelle oplevelser. "Programmet er en blanding af faglige oplæg, workshops og kulturoplevelser. Det meste vil køre i et spor for sig i forhold til festivalen, men enkelte arrangementer vil være direkte fælles med festivalen, og alle måltider afholdes sammen med de andre deltagere, så man også får noget af festivalstemningen og mulighed for at netværke med både skolefolk og musikere fra hele landet. Alt i alt en spændende cocktail, synes vi selv," siger Gitte Abildtrup Møller. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig det 2-dages lærerkursus, ligesom de øvrige festivalarrangementer, måltider og pakker. Læs mere på www.musikitide.dk