19. marts 2013

Aktive Kulturpakker

Musik, dans og teater har under fælleshatten Kulturpakker fået blandt andre kulturministeren i tale.

Et kor høres ofte bedre end en enkelt sangfugl, og sådan er det også for kulturinstitutioner som LMS og partnerne TeaterCentrum og Dansehallerne. De tre institutioner har siden 2009 arbejdet sammen om projektet Kulturpakker, der har fået en del opmærksomhed den senere tid. Først stod den på besøg ved Statens Kunstråds store Kommunekonference 13. marts, hvor Kulturpakker, repræsenteret ved LMS-direktør Ebbe Høyrup, holdt oplæg om de professionelle kulturtilbud til børn og unge. "Generelt udviste de deltagende kommuner stor interesse i den kvalitetssikring, vi som professionelle organisationer kan tilbyde, og der var enighed om, at der i fællesskab mellem statslige og kommunale instanser skal arbejdes på at fremme børns møde med kunst af høj kvalitet," fortæller Ebbe Høyrup og fortsætter: "En meget tilfredsstillende dag med mange gode inputs." Ugen efter, nemlig i mandags den 18. marts, var der igen bud efter Kulturpakkernes øverste repræsentanter, denne gang LMS' Ebbe Høyrup i følgeskab med TeaterCentrums leder Henrik Køhler. Dagens program stod på foretræde for kulturministeren, som gerne ville høre mere om Kulturpakker. "Det var et godt møde, hvor vi havde god lejlighed til at give hende en grundig orientering om vores arbejde – både vores fælles projekt med Kulturpakker, og hvad vi hver især står for og tilbyder. Ministeren udviste stor lydhørhed, og vi ved jo, hun har et godt samarbejde med undervisningsministeren, så forhåbentlig har vi plantet et godt og spirende, kulturelt frø," siger Ebbe Høyrup. Udover den mere politiske del af Kulturpakkers arbejde, byder foråret også på flere spændende tiltag. Først afholdes der netværksmøder for alle kontaktlærere i de foreløbig tre medlemskommuner, Haderslev, Kalundborg og Skanderborg, hvor de blandt andet skal høre foredrag med musiker og forfatter Peter Bastian, og lidt tættere på sommerferien åbner Kulturpakker for en helt ny hjemmeside, hvor alle skoler let vil kunne finde arrangementsplaner, evaluere, hente undervisningsmaterialer og meget andet.