27. marts 2013

Konflikt-plan

LMS aflyser eller flytter alle koncerter under lærernes lockout, har skolerne andre ønsker skal de kontakte LMS omgående.

Da KL´s lockout af Dansk Lærerforenings skolelærerne træder i kraft den 1. april 2013 antager LMS, at koncerterne aflyses eller flyttes til et andet tidspunkt. Hvis skolerne alligevel ønsker koncerter på de aftalte tidspunkter kontaktes Pernille Kallmayer hurtigst muligt på telefon 2080 2200.