18. april 2013

Kom til konference

LMS, UNESCO og de øvrige partnere i projektet Ciclo afholder 12. juni stor konference om Arts Education.

Siden 2006 har UNESCO med begrebet Arts Education sat fokus på, at mødet mellem kunstens verden og skolen kan berige begge parter. Verdens lande – herunder Danmark – har i UNESCO besluttet at arbejde for at udbrede Arts Education-tankegangen, hvilket varetages af den danske UNESCO Nationalkommission i samarbejde med ministerier og en lang række organisationer med LMS som hoveddrivkraft. Sidste uge af maj er udpeget som international UNESCO uge for Arts Education, og i 2012 markeredes dette i Danmark med projektet Ciclo, der udmøntede sig som et kunstnerisk skabende projekt med deltagelse af skoler og kommuner i Danmark og Brasilien og sluttede af med store koncerter i begge lande. Her i 2013 fortsætter UNESCO, LMS og de øvrige partnere arbejdet for at fremme Arts Education, ved i juni i afholde en konference om emnet. Den 12. juni inviteres lærere, skoleledere, kulturinstitutioner, kommuner og andre interesserede derfor til konference i København med fokus på, hvordan Arts Education kan tage fremtidens udfordringer op. Der vil også deltage en gruppe af skoleledere og kulturformidlere fra Brasilien, Kina, Rusland, Sydafrika, som vil indgå i Ciclo-samarbejdet med Danmark efter konferencen. Konferencen vil af samme grund overvejende foregå på engelsk. Formålet er at ruste deltagerne bedre til at løfte arbejdet med Arts Education i de danske folkeskoler, herunder samspillet mellem skoler og kulturinstitutioner. Arts Education konferencen i København 12. juni 2013 er arrangeret af UNESCO National Kommissionen i Danmark, Det Danske Kulturinstitut, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturstyrelsen og Kulturpakker bestående af Levende Musik i Skolen, Teatercentrum og Dansehallerne. Hent invitationen her. Læs mere om Ciclo her: Ciclo-kommuner 2014 udvalgt LMS får internationalt med Ciclo 2012