15. juni 2013

Vellykket Ciclo konference

Langt over 100 deltog 12. juni i konferencen om Arts Education - et område i rivende udvikling.

Der er ingen tvivl om, at samspillet mellem kunst og undervisning får større og større bevågenhed både i Danmark og internationalt. Det vidnede den store interesse for konferencen 12. juni om, og de mange indlæg bekræftede, at mange faggrupper og institutioner er vurderer, at både kunstverdenen og skolen ser fordele ved at samarbejde og lære af hinanden til fælles bedste. Det udtrykte både kulturminsiterens repræsentant, lærere, kunstnere og projektformidlere. Konferencens hovedtaler professor Ernst Wagner fra Tyskland, der repræsenterede Unesco, slog også fast, at Unesco med indførelse af begrebet Arts Education og gennem konkrete anbefalinger er overbevist om, at der er ressourcer at hente i et øget samarbejde mellem områderne. Et resultat af Unescos satsning på området er den årlige Arts Education Week. Ciclo Ciclo er et eksempel på et projekt, der var med til at markere denne uge i 2012, og konferencen bar præg af eksempler fra dette projekt og et planlagt projekt, som skal finde sted i 2014 med international deltagelse fra Sydafrika, Brasilien og Rusland. Alle disse lande var repræsenteret og fortalte om deres arbejde på området. I 2014 vil 24 danske klasser have venskabsklasser i et af de tre lande og alle steder vil man i samarbejde mellem lærere, kunstnere og elever arbejde med skabende processer som vil blive præsenteret i maj 2014. I Danmark sker planlægningen i et forbilledligt samarbejde mellem Unesco, Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet, Kulturstyrelsen, Det Danske Kulturinstitut, LMS og Kulturpakker. [IMG1] Det afsluttende panel på Ciclo konferencen. Fra venstre Liesl Hartman (Sydafrika), Olga Grankvist (Rusland), Daniela Spielman (Brasilien), Nils-Georg Lundberg (Unesco), Ernst Wagner (Unesco) og moderator Eva Fock