3. november 2013

Nordisk aftale på skolekoncertområdet

De fem nordiske lande underskrev i dag aftale om samarbejde om skolekoncerter.

Siden 1998 har de fem nordiske samarbejdet på skolekoncertområdet i netværket NNS - Nordisk Netværk for Skolekoncerter. Søndag blev aftalen mellem landene fornyet og underskrevet af repræsentanter fra Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark. Aftalen har til formål at fremme udveksling af erfaringer, ideer, programmer og musikere. Også fælles kompetenceudvikling står højt på dagsordenen. Samarbejdet har gennem de sidste godt femten år medvirket til stadig voksende kvalitet og udvikling på skolekoncertområdet, og internationalt har den fælles styrke etableret "The Nordic Model" som en velkendt og respekteret aktivitet ude i verden. Formandskabet i NNS går på omgang, og i 2014 bliver det LMS, der sætter sig for bordenden. NNS' sekretariatet har i øvrigt gennem flere år haft til huse hos LMS.