16. oktober 2018

Flot ansøgertal trods benspænd

Fremskudt ansøgningsfrist og nye vilkår afholdt ikke musikerne fra at søge om skolekoncerterturné.

373 spændende koncertproduktioner ligger netop nu klar til gennemlytning og -læsning i systemet hos Levende Musik i Skolen. Det flotte antal ligger fint på niveau med de seneste fem år – og det til trods for et par benspænd i år. Det var nemlig ikke muligt at melde de nye vilkår og tariffer ud til musikerne før en uge før ansøgningsfristen. Samtidig var ansøgningsfristen rykket frem fra 1. november, hvor den har ligget i en lang årrække, til 15. oktober. Alligevel viste musikerne altså god interesse, som altid med stigende intensitet frem mod fristen. Således var der fem døgn før fristen, samme dag som de nye vilkår blev lagt ud, indkommet 99 ansøgninger og ét døgn før fristen var tallet stadig kun 205, så mange har haft is i maven til en stærk slutspurt. Der venter nu fagudvalget en stor og spændende opgave med at se, lytte og læse sig igennem de mange koncertidéer. Udvalget samles den 6. november i København til et marathonmøde, hvor der skal sorteres og vurderes, så den endelige trup på 90-100 musikgrupper kan vælges ud. Levende Musik i Skolen forventer at kunne give alle musikgrupper svar på deres ansøgning først i december, hvorefter de udvalgte grupper hurtigt skal melde tilbage med en forhåndsaftale og datoer for turné.