18. marts 2014

Håb om EU-velvilje

På vegne af en række internationale samarbejdspartnere har LMS ansøgt EU om tilskud til stort udvekslings- og udviklingsprojekt.

LMS har sluttet sig sammen med 10 udenlandske partner-organisationer for at give skolekoncertområdet i Europa et løft.
Projektet hedder Blackboard Music Project og går blandt andet ud på at udveksle koncerter til showcases, efteruddanne koncertproducenter, opbygge netværk, udvikle en web-toolbox for skolekoncerter og meget mere.

Får projektet tilskud, sættes det i gang allerede i november, hvor et stort arrangement i Umeå, Sverige allerede er på tegnebrættet.

Hos LMS er projektkoordinator Dorthe Damgaard og koncertdirektør Ebbe Høyrup drivkræfterne i projektet og også teamet bag den omfattende ansøgning.

Der ventes svar på ansøgningen i august 2014.

[IMG1]