20. november 2018

Stor netværksinteresse

Nyt producentnetværk skal sikre videndeling og endnu højere kvalitet i koncertudbudet til børn og unge. LMS er initiativtager og oplever stor interesse.

En del af den rammeaftale, Levende Musik i Skolen har med Statens Kunstfond, er at skulle sikre netværksarbejde på skolekoncertområdet. For at styrke dette område tog LMS i foråret initiativ til at starte et nyt netværk for de, der arbejder konkret med koncertformidling til skoler, børn og unge. For LMS er det at være i sådanne netværk kendt fra mange års internationalt samarbejde med søsterorganisationer i andre lande. Værdien af det internationale netværk har på mange områder været uundværlig for LMS, som eksempelvis her har fundet inspiration til selve skolekoncertordningens opbygning, KulturCrew og det udviklende arbejde med musikere og koncerter. Derfor er det oplagt at starte lignende netværk op i Danmark, både for at inspirere hinanden, dele viden og erfaringer og for at få øjnene op for, hvor mange og hvem i det danske musikliv, der egentlig arbejder for og med området. Både spillesteder, landsdelsorkestre, basisensembler og andre har tilmeldt sig netværket, der fremover vil samles et par gange om året med forskellige relevante emner på programmet. Der er blandt andet interesse for temamøder om dialog med skoler og musikskoler, kvalitet og evaluering, undervisningsmaterialer og den sammensatte faglighed, som kræves af formidlere på musikområdet. Der er med andre ord nok at tage fat på i den kommende tid. Møderne vil på skift ligge hos forskellige institutioner, så man også kommer tæt på hinandens daglige virkeligheder.