19. februar 2019

Vi søger nye medlemmer til fagudvalg

Hvilken musik skal børn og unge i skolerne præsenteres for? Det kan du være med til at afgøre.

Fagpersonerne skal have solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø og viden om kunstnerisk formidling til børn og unge. LMS søger nu to medlemmer, der har stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, som i forvejen findes i udvalget. De fire nuværende fagudvalgsmedlemmer har især kompetencer inden for klassisk musik, ny musik, elektronisk musik og formidling i folkeskolen. Vi ønsker, at de to nye medlemmer supplerer dette felt. Fagudvalgets arbejde og tidsmæssigt forbrug Arbejdet foregår primært på to årlige møder, hvor der er mødepligt: et udviklingsmøde torsdag den 6. juni 2019 kl. 10-17 i København og et heldags udvælgelsesmøde mandag den 4. november 2019 i Aarhus eller København. Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne gennemgå de mange ansøgninger, der indkommer online. Herudover forventer vi, at medlemmerne så vidt muligt deltager ved LMS Musikfestival den 30. september -3. oktober 2019 i Horsens og Odder. Praktisk vedr. honorar og ansøgning Fagudvalgets medlemmer honoreres med møde-/forberedelseshonorar, i alt ca. 10.000 kr. pr. år. Ansøg på mail senest fredag den 26. april 2019, hvis du er interesseret i en af de to pladser i fagudvalget, og hvis du er kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max 1 A4-side) samt CV til ebbe@lms.dk Bestyrelsen for LMS vil på sit møde i maj udvælge de to nye medlemmer. Retningslinjer for fagudvalget kan læses på: lms.dk/fagudvalg.asp Evt. spørgsmål bedes rettet til koncertdirektør Ebbe Høyrup, ebbe@lms.dk Åbn opslag i pdf