19. marts 2019

Kunstnere og formidlingsfolk mødes

Teatercentrum, Levende Musik i Skolen og Dansehallerne inviterede til netværksmøde.

Invitationen fra de tre organisationer i KulturPartner gjaldt folk, der har kunst for børn som en væsentlig del af arbejdet som skabende kunstner, producent eller formidler inden for musik, teater og dans. Målet var at drøfte de udøvende kunstarters fælles berøringspunkter – bl.a. eventuelle særlige kendetegn i kunst for børn og unge, kvalitetsbegreber og produktionsforholdene for branchen. De 40 deltagere kom fra vidt forskellige grene af kunstmiljøerne og formidlingsbranchen. Ebbe Høyrup, koncertdirektør fra Levende Musik i Skolen, der var blandt oplægsholderne, siger: ”Det er nyt, at vi prøver at samle folk på tværs af kunstarterne til debat og erfaringsudveksling. Og vi havde en fin og inspirerende dialog på mødet.” KulturPartner skal nu se på mulighederne for at hjælpe nogle processer på vej, som deltagerne efterspurgte. Én blandt mange ideer var at drøfte, hvordan man skaber et fælles sprog på tværs af kunstarterne og mellem kunst og skole. ”Vi er åbne over for et nyt netværksmøde, hvis behovet opstår, og parterne formulerer et konkret fokusområde,” siger Ebbe Høyrup. Mødet fandt sted på Rytmisk Musikkonservatorium i København.