13. juni 2014

Områdekonsulent stopper

Anette Villadsen Duedal går her til sommer på pension og forlader derfor jobbet som områdekonsulent for LMS og kulturkonsulent i Kolding Kommune.

Det er dermed et stykke historie, der ender, for Anette er et af de meget få mennesker, der har været aktiv inden for skolekoncertområdet i Danmark næsten fra starten af. I de første mange år som medarbejder i Vejle Amt og siden 2007 som områdekonsulent for LMS med ansvar for kontakten i Trekantsområdet og Fyn. I LMS under vi selvfølgelig Anette at få bedre tid til alle sine interesser, nu hvor hun træder ind i pensionsalderen. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at hun vil efterlade et stort savn. Anette er en stor kapacitet med kendskab til alle facetter af, hvordan man skaber rammerne for gode skolekoncerter, og hun har skabt virkelig gode og solide netværk til alle kontaktpersonerne ude i kommunerne og på skolerne. Allerede i 2004 var hun med i en lille arbejdsgruppe, der lagde skinnerne for, hvordan man kunne videreføre skolekoncerterne, når amterne blev nedlagt – et forslag, der på fremsynet vis har tegnet grundstrukturen for den gode ordning, vi har i dag. Mens hun var ansat i amtet sad hun desuden i en årrække i LMS' bestyrelse som repræsentant for Amtsrådsforeningen. Anettes område og kontakter overtages fra sommerferien af LMS' områdekonsulent i Sønderjylland, Birgitte Boelt, så alt er heldigvis stadig i de bedste hænder. Men vi vil komme til at savne en ihærdig, dygtig og engageret person i kredsen af medarbejdere. [IMG1]