8. august 2014

Frist for huskunstnere

Den 2. september er der ansøgningsfrist for musikere – og andre kunstnere – der ønsker at blive en del af huskunstnerordningen.

Børn og unge i alderen 0 til 19 år skal have indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. Så kort kan formålet med Statens Kunstfonds huskunstnerordning formuleres. Støtteordningen uddeles to gange årligt og har en samlet pulje på 11 millioner kroner, som fordeles til 100-200 forskellige projekter. Et projekt kan dækkes op til 75% af støtteordningen. I følge Kunstfondens side kunst.dk skal et huskunstnerforløb:
  • Baseres på et partnerskab mellem institution og kunstner
  • Være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces på kunstens egne præmisser.
  • Vægte processen og ikke et eventuelt afsluttende produkt.
  • Styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår.
  • Give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.
De der kan søge er:
  • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge
  • Kommuner og regionale netværk
  • Kulturinstitutioner
  • Professionelle kunstnere, under forudsætning af, at der foreligger en samarbejdsaftale med skoler/institutioner eller kommuner/regionale netværk.
Læs mere om Huskunstnerordningen her. Ansøgningsfrist 2. september 2014.