18. august 2014

Showcase sidste chance

Skal du overnatte i forbindelse med Musik i Tide Showcase 2014, er tilmeldingsfristen torsdag den 21. aug. Så kom til tasterne med det samme.

Da vi har fået et par tilbagemeldinger om, at den nye skolereform på flere skoler har medført usikkerhed om timetal og frihed til at deltage i forskellige arrangementer, har LMS besluttet at udvide tilmeldingsfristen til Musik i Tide Showcase 2014, som afholdes i Aarhus 23. september. Skal du have en festivalpakke A med overnatning og aftensmad dagen før, er fristen derfor nu torsdag den 21. august. Ved de øvrige arrangementer/måltider er fristen 8. september. I år giver LMS alle Musik i Tide-samarbejdskommuner én gratis plads med overnatning eller fem pladser uden. En stor del af kommunerne har for længst meldt sig til med en eller flere deltagere. Mere præcist er der 97 tilmeldte deltagere repræsenterende 31 kommuner. Kunne du tænkte dig at deltage i showcasen, så skynd dig at kontakte din kommunekontakt og tjek, om der stadig er ledige pladser, så du kan komme gratis af sted. For interesserede uden en gratis plads er det selvfølgelig muligt på forhånd at købe sig til frokost, overnatning, aftensmad mv, og ellers er det som altid gratis at møde op og overvære koncerter. Vi glæder os til at se en ordentlig flok musikere, lærere, kommunekontakter og elever. Tilmeldingen foregår på www.musikitide.dk